Na jaren van politieke onenigheid is de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde dan toch gesplitst geraakt. En daarmee is een probleem dat al aansleept sinds het vastleggen van de taalgrens in 1963 eindelijk van de baan. Na bijna 50 jaar zijn we van hét probleem waarover de Wetstraat maar bleef palaveren eindelijk verlost.

Er komt een kieskring Brussel, die enkel de negentien tweetalige Brusselse gemeenten omvat. Daarnaast komt er een kieskring Vlaams-Brabant: een samenvoeging van de oude kieskring Leuven en de 35 gemeenten van Halle-Vilvoorde. De splitsing geldt voor de verkiezing van de Kamer en Europa.

Er komt geen splitsing voor de Senaat, omdat de Senaat in zijn huidige vorm wordt afgeschaft. In de plaats komt er een Senaat die samengesteld wordt uit vertegenwoordigers van de parlementen in de deelstaten. Het gaat om 29 Vlamingen, 20 Franstaligen en 1 Duitstalige.

In de Senaat komen er ook 10 gecoöpteerden: zes Vlamingen en vier Franstaligen. Die coöptaties kunnen gebruikt worden om zowel Vlaamse Brusselaars als Franstalige Vlamingen uit Halle-Vilvoorde op te vissen.

Inwoners van de zes faciliteitengemeenten kunnen via een dubbele kiesbrief kiezen of ze op Brusselse of Vlaams-Brabantse lijsten stemmen. Franstaligen in andere gemeenten kunnen dat niet.

Het zal makkelijker worden om vanuit het buitenland te stemmen. Dat zou zeker in theorie een compensatie moeten zijn voor het Franstalige stemmenverlies.

De rondzendbrief-Peeters zou gebetonneerd worden, net als de rechten van de Franstaligen.

Burgemeesters die door hun gemeenteraad zijn aangeduid, maar die de Vlaamse regering niet wil benoemen, kunnen daartegen in beroep gaan bij de Raad van State, net als nu. Ze zullen echter niet langer door de Vlaamse kamer van de Raad van State gehoord worden, maar door een tweetalige. Zolang er geen uitspraak is, fungeren ze als ‘aangeduid’ (en dus niet ‘verondersteld’) burgemeester.

Extra geld voor Brussel is doorgeschoven naar de onderhandelingen over de financieringswet en ook de splitsing van het gerechtelijk arrondissement is naar latere onderhandelingen verschoven.

Er is geen sprake van apparentering, uitbreiding van Brussel, culturele rechten voor Franstaligen in de Vlaamse rand... toegevingen die in eerdere compromissen en Franstalige eisen wel regelmatig terugkwamen.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig