Formateur Elio Di Rupo spreekt in een korte mededeling zijn lof uit voor Yves Leterme. Hij benadrukt meteen ook dat België goed bestuurd zal blijven.

De mededeling van Di Rupo opent met de zin: 'Vertrek van Yves Leterme: België zal verder goed bestuurd blijven'. 

In de mededeling feliciteert de formateur Yves Leterme met zijn vermoedelijke aanstelling als adjunct-secretaris-generaal van de Oeso. Di Rupo 'wil hem bedanken voor het werk dat hij, in een bijzonder moeilijke periode, in de regering heeft verricht'.