Yves Leterme is niet het enige CD&V-kopstuk die het federale niveau verlaat. Ook Inge Vervotte en Steven Vanackere kiezen een andere richting.

CD&V ondergaat een heuse aderlating op het federale niveau. Als de partij straks in een nieuwe regering zou stappen, zal dat met een reeks andere gezichten zijn. Premier Yves Leterme, minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte en haar collega van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere zullen er niet meer bij zijn.

Zodra ze de regering in lopende zaken kan verlaten, wordt Inge Vervotte voorzitter van het dagelijkse bestuur van de vzw Emmaüs. Die groepeert meer dan twintig voorzieningen in de Antwerpse gezondheids- en welzijnszorg, goed voor 5.600 personeelsleden, 300 zelfstandige artsen en 500 vrijwilligers.

Voor CD&V is het een zeer zware opdoffer. De Mechelse is een absoluut stemmenkanon en een sterkhouder van CD&V in de provincie Antwerpen.

Ook minister van Buitenlandse zaken Steven Vanackere zien we straks normaal niet meer terug in een volgende regering. Hij ligt in poleposition om Paul Breyne op te volgen als West-Vlaamse provinciegouverneur.

Breyne gaat volgend jaar met pensioen en CD&V mag een opvolger aanduiden. Binnen de Vlaamse regering werd nog niet over de opvolging gepraat. Maar de besluitvorming bij CD&V heeft zijn beslag gekregen. 'Als Vanackere wil, heeft hij de job', vertelde iemand die het dossier kent.

Als Vanackere gouverneur wordt, treedt hij in de voetsporen van zijn vader, Leo Vanackere, die in 1979 korte tijd gouverneur was.