Londers: timing ontslag niet toevallig
Foto: belga
De eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, Ghislain Londers, heeft zijn ontslag aangeboden aan minister van Justitie Stefaan De Clerck. De redenen zijn onbekend, maar de timing is niet toevallig.

In een reactie aan onze redactie zegt Londers dat hij enkel en alleen om persoonlijke redenen opstapt en dat zijn ontslag niets te maken heeft met de zaak-Fortis, waarin hij nog steeds verwikkeld zit.

De timing van zijn ontslag is wél gerelateerd aan de zaak, maakt Londers duidelijk. Morgen doet het Gentse hof van beroep uitspraak in één van de nevenaffaires van de Fortis-saga, waarin vier rechters terechtstaan. Mocht Londers na die uitspraak zijn ontslag hebben ingediend, dan zou men hoe dan ook denken dat zijn vertrek een reactie is op de uitspraak, zo zegt hij zelf. Om dit te vermijden, stapt hij nu al op.

"Ik heb gisteren Zijne Majesteit de Koning verzocht mij de toestemming te willen verlenen om vervroegd mijn mandaat ter beschikking te stellen, namelijk op 31 december 2011, en om op zelfde datum in rust te worden gesteld", zo schrijft Londers in een mededeling.

"Die beslissing is uitsluitend ingegeven door motieven van persoonlijke aard. Ik ben zeer gehecht aan het Hof van Cassatie en aan mijn functie. De beslissing om mijn mandaat ter beschikking te stellen en het Hof te verlaten, valt mij dan ook zeer zwaar en is niet lichtzinnig genomen."

De mededeling eindigt met: "Ik had de bedoeling dit nieuws bij voorrang te melden aan mijn collega's en de medewerkers van het Hof die daar recht op hadden, maar een kwaadwillig lek naar de pers heeft daar anders over beslist. Ik betreur dat."

 

Brief aan Van Rompuy

Londers was eerste voorzitter van het Hof van Cassatie sinds 2007. Hij is 64 jaar oud, maar de pensioenleeftijd voor zijn functie bij Cassatie is 70 jaar (bij gewone magistraten bedraagt deze 67 jaar). Londers had dus nog enkele jaren voorzitter kunnen blijven.

Londers trad voor het grote publiek op de voorgrond toen hij eind 2008 de regering-Leterme beschuldigde van mogelijke inmenging in de rechtsgang in de Fortis-saga.

Hij schreef daar toen een brief over aan toenmalig Kamervoorzitter Herman Van Rompuy waarin hij letterlijk schreef dat er ‘belangrijke aanwijzingen' (geen bewijzen, red) waren dat de politiek de rechtsgang had proberen te beïnvloeden.  De regering-Leterme moest daardoor ontslag nemen.

De 18de kamer van het Brusselse hof van beroep velde op 12 december 2008 een voor de Belgische overheid negatief arrest over de verkoop van Fortis aan BNP Paribas. Het arrest werd uitgesproken in de grootst mogelijke chaos.

Onderzoek naar Londers zelf

Maar die Fortis-saga heeft ook de figuur van Ghislain Londers geraakt. Het Brusselse parket opende in juni vorig jaar nog een informatie-onderzoek tegen hem precies wegens die vertrouwelijke brief aan Van Rompuy. Christine Schurmans, één van de rechters van het Fortis-arrest, verweet Londers dat hij het beroepsgeheim had geschonden met die brief. 

Woensdag doet het Gentse hof van beroep een uitspraak in de Fortisaffaire. Vier rechters staan er terecht voor schending van het beroepsgeheim en voor valsheid in geschrifte.

Het gaat om de raadsheren Christine Schurmans, Paul Blondeel en Mireille Salmon van het Brusselse hof van Beroep. Ook Ivan Verougstraete, een voormalige voorzitter van het Hof van Cassatie, moest zich voor de rechter verantwoorden.