Sharia4Belgium opent islamitische rechtbank voor huwelijks- en erfeniskwesties
Foto: vjb
In Antwerpen is een rechtbank geopend die huwelijksgeschillen en erfeniskwesties behandelt volgens de islamitische rechtspraak. Het gaat om een initiatief van de radicale moslimgroepering Sharia4Belgium, zo meldt Het Laatste Nieuws zaterdag. Diversiteitsschepen Monica De Coninck (SP.A) vindt het op zich goed dat religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschappen, 'al zou dat beter niet door fundamentalisten gebeuren'.

Het Centrum voor Islamitische Diensten huist in de Borgerhoutse Somméstraat. Volgens de website zal het 'alle gevallen van echtscheiding, nietigheid van het huwelijk, verzoening of echtelijke geschillen in overeenstemming met de sharia van Allah behandelen en een certificaat overhandigen waar nodig'.

Schepen Monica De Coninck benadrukt dat geen sprake kan zijn van een rechtbank die straffen uitspreekt en voltrekt. Als het enkel om bemiddeling gaat, vindt ze het geen slechte zaak. Ze wijst er ook op dat haar dienst Sharia4Belgium al in het oog houdt.

Vlaams Belang eist sluiting

Het Vlaams Belang eist de sluiting van de shariarechtbank van Shariah4Belgium. Voor Filip Dewinter is 'de inrichting van deze rechtbank - na de overwoekering van Antwerpen door meer dan veertig moskeeën en Koranscholen, de inrichting van een filiaal van een fundamentalistische Jemenitische schoolinstelling en de islamisering van het Antwerpse onderwijs - een nieuwe stap in de islamisering van Antwerpen'.

Dewinter wijst erop dat de grondwet het monopolie inzake geschillenbeslechting toekent aan de rechterlijke macht. 'Er kan zeker geen sprake van zijn dat naast de officiële gerechtelijke orde zich een parallel systeem van shariarechtbanken ontwikkelt die oordelen op basis van principes die botsen met de waarden van onze democratische rechtsstaat', aldus het Vlaams Belang-kopstuk.

Hij haalt ook uit naar Antwerps schepen van Diversiteit Monica De Coninck die zegt het op zich goed te vinden dat religieuze instanties bemiddelen in hun gemeenschap. Hij adviseert haar zich dringend bij te scholen voor wat de inhoud van de sharia betreft, op basis waarvan de shariarechtbank uitspraak zal doen. Vrouwen erven volgens de sharia slechts de helft van de man, en het islamitisch huwelijksrecht staat polygamie en kinderhuwelijken toe, aldus nog Dewinter.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig