De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geraakt om het copyright op muziekuitvoeringen te verlengen van 50 tot 70 jaar. Dat is donderdag vernomen bij het Poolse EU-voorzitterschap.

4 jaar geleden kwam de Europese Commissie met een voorstel op de proppen om het copyright voor studiomuzikanten en uitvoerders te verlengen van 50 tot 95 jaar. De maatregel, die retroactief werkt, moest volgens de Commissie vooral jonge uitvoerders wat meer financiële zekerheid bieden.

Critici merkten echter op dat de maatregel vooral de muziekindustrie zelf ten goede zou komen. De meeste uitvoerders en vertolkers dragen de rechten op de opnames immers over aan platenfirma's of producenten.

Het Europees Parlement besloot in 2009 om de beschermingstermijn in te korten tot 70 jaar. Ook bij de EU-lidstaten lag het voorstel gevoelig. Het dossier bleef meer dan een jaar op tafel liggen, maar deze week besloot een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten het standpunt van het parlement over te nemen.

België zat op een andere golflengte, maar kon de deal niet verhinderen. Het akkoord zal op 12 september op een ministerraad formeel bekrachtigd worden.

Het uiteindelijke akkoord zou voorzien in de oprichting van een fonds waarin producenten 20 procent van de inkomsten uit het verlengde copyright zullen storten. Dat geld zou dan de muzikanten en uitvoerders wat soelaas moeten bieden.