Topman Deutsche Bank voelt sfeer van post-Lehman-crisis
Foto: Reuters
De topman van Deutsche Bank, Josef Ackermann, vindt dat de sfeer op de financiële markten doet denken aan de bankencrisis in de herfst van 2008. Dat verklaarde hij op een conferentie van Euroforum in Frankfurt.

Ackermann is niet de eerste die de vergelijking maakt tussen de huidige toestand en de totale panieksfeer die heerste in de weken na het faillissement van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers. Maar dat een topbankier dat openlijk zegt, toont aan dat de toestand ernstig is.

"Alles herinnert aan de herfst van 2008”, aldus Ackermann, die er wel meteen aan toevoegde dat de Europese banksector in vergelijking met toen veel beter gekapitaliseerd is, en minder afhankelijk is van liquiditeiten op korte termijn. Bovendien hebben de banken minder toxische activa in hun balansen staan, en is het risicomanagement verbeterd.

Maar dat maakt allemaal geen indruk op een markt die grotendeels gedreven wordt door massapsychologie en kuddegedrag. "Sinds het begin van het jaar hebben meerdere Europese banken een derde en meer van hun marktkapitalisatie verloren", aldus Ackermann. Ook de sterk volatiele markt voor staatspapier en de stijgende koers van de goudprijs passen in dat beeld .

Ackermann geeft wel toe dat sommige Europese banken het niet zouden overleven indien ze de waarde van alle staatsobligaties in hun boeken zouden moeten herwaarderen volgens de huidige marktkoersen. Hij pleit ervoor om de Europese landen de tijd te geven om hun begrotingen in orde te krijgen en hun schulden terug te betalen.

Het idee om Europese ‘eenheidsobligaties’ uit te geven, verwerpt Ackermann, net als de oproep van IMF-topvrouw Christine Lagarde om de Europese banken te verplichten om hun kapitaalsbasis te versterken. Dat zou volgens hem alleen contraproductief werken omdat het aan de markt het signaal zou geven dat de eurolanden niet meer geloven in hun eigen aanpak van de crisis, en zich voorbereiden op een crash-scenario.

Volgens de topbankier meten de banken intussen een kritische blik werpen op al hun activiteiten, om na te gaan of diewel ten dienste staan van de reële economie.