Aan het tankstation TOTAL in de Havenlaan in Brussel hebben maandagochtend zowat 70 actievoerders verzameld om de geplande renovatiewerken te verstoren. Ondertussen zijn de eerste werknemers van het bedrijf Jan Stallaert aangekomen. Ze worden nauwlettend in de gaten gehouden door de actievoerders die protesteren tegen de kap van 300 platanen langs de laan. Gezien het vellen van de platanen nog niet is begonnen, zullen de actievoerders vanaf volgende nacht kamperen in de laan om de houtkap te verhinderen.

De groep actievoerders heeft zich verzameld rond de kranen die gestationeerd staan aan het tankstation. De werknemers reageren verrast op de aanwezigheid van de buurtbewoners.

'We merken dat de auto's nog steeds geparkeerd staan naast de platanen. Waarschijnlijk zal de houtkap pas vannacht beginnen', zegt Brussels Ecolo-gemeenteraadslid Zoubida Jellab, vicevoorzitter van het buurtcomité Maria-Christina. 'Vanaf dan is alvast een parkeerverbod van kracht. Deze middag ga ik hierover interpelleren in de Brusselse gemeenteraad. Vanochtend hebben we gezien dat veel buurtbewoners tot het einde willen gaan.'

De actie is een initiatief van Actie Patrimonium Kasseien Platanen waar het buurtcomité Maria-Christina deel van uitmaakt.

'Bomen zijn ziek'

Volgens minister van Openbare Werken Brigitte Grouwels (CD&V) zijn de werken nodig. 'Ten eerste brengen de wortels van de huidige platanen schade toe aan de verkeersinfrastructuur, zoals trottoirs en riolen. Ten tweede is uit eerder onderzoek door een gespecialiseerd bureau gebleken dat heel wat bomen in slechte gezondheid verkeren. Deze zieke bomen moeten op korte termijn verdwijnen. Wanneer blijkt dat meer dan 60 procent van de bomen vervangen moet worden, wordt de renovatie aangevat.'

Wim Didelez van het actiecomité Maria-Christina kan zich niet vinden in de argumenten van de minister. In april verklaarde hij dat hij nog geen officieel rapport heeft gezien dat de bomen ziek zijn. 'Er zijn blijkbaar veel zieke planten in Brussel, want met hetzelfde argument zijn ook de bomen op de Churchillaan en de Tervurenlaan gekapt', merkt hij op.

'Groene longen'

'De platanen zijn de groene longen van de buurt, die al genoeg vervuild is. In de plaats krijgen we kleinere boompjes, die dan ook nog eens van een uitheemse soort zijn. Ik zie de meerwaarde niet', aldus Didelez, die de kasseien in de laan ook graag had behouden omwille van hun historisch karakter.

De kasseien worden vervangen door gewapend beton. 'Het vertoont geen spoorvorming en is beter bestand tegen het verkeer van de Havenlaan. Op termijn is het daarom veel goedkoper in onderhoud', argumenteert de minister.

De heraanleg zal twee jaar duren en kost om en bij de 8 miljoen euro.