Groen! eist inperking financiële speculatie
Foto: photo news
De Vlaamse groenen stappen niet in de volgende federale regering als die de speculatieve activiteiten van de bankwereld niet aan banden legt. Dat heeft Groen! -voorzitter Wouter Van Besien zondag gezegd op het zomerweekend van zijn partij in Nieuwpoort. "We tolereren niet langer dat de losgeslagen financiële markten het geld van de belastingbetaler opsouperen", zei Van Besien.
Tijdens het laatste weekend van de zomervakantie blikt ook Groen! vooruit naar het nieuwe politieke jaar. Dat er sinds vorige week opnieuw onderhandeld wordt over de vorming van een federale regering - onderhandelingen waar ook Groen! bij betrokken is - stelt partijvoorzitter Van Besien in ieder geval tevreden.

"Ik ben blij dat er eindelijk weer iets gebeurt, dat er over inhoud wordt gediscussieerd." Met een sneer naar N-VA zegt Van Besien dat er volgens hem wel degelijk kans op een akkoord bestaat, "een kans die we nooit hadden kunnen bereiken als we niet verder waren geraakt dan theatrale persconferenties om de anderen te matrakkeren".
 
Met grote besparingsinspanningen voor de boeg, staat de federale regering voor een haast onmogelijke opdracht, geeft Van Besien toe. "Maar dat wil niet zeggen dat de volgende regering ambitieloos en inspiratieloos moet zijn en zich mag tevreden stellen met een begrotingsevenwicht." Ze moet voor Van Besien "wél ambitie" hebben en "wél keuzes" maken. Voor een besparingsprogramma zoals dat van de Vlaamse regering, die "gevlucht is in de kaasschaafmethode", past Van Besien alleszins.
 
Naast hernieuwbare energie, zal de federale regering ook aandacht moeten hebben voor sociale rechtvaardigheid, stelt hij. Zo herhaalt Van Besien zijn vraag om de laagste uitkeringen op te trekken tot aan de armoedegrens en een vermogenswinstbelasting in het leven te roepen.
 
Maar natuurlijk dient ook de oorzaak van het gat in de begroting aangepakt te worden. De overheden zijn enkele jaren geleden diep in het rood moeten gaan om de banken te redden, waarna de financiële markten "met hun speculanten en hun ratingbureaus" de overheden nu onder druk zijn gaan zetten. Van Besien: "Dat maakt het beheer van de staatsschuld onbetaalbaar en zet de welvaart van hele landen en bevolkingen op het spel. Het wordt tijd dat die vicieuze cirkel stopt".
 
"Groen! wil niet langer dat de welvaart van de mensen te grabbel wordt gegooid. We tolereren niet langer dat losgelagen financiële markten het geld van de belastingbetaler opsouperen." Van Besien stelt dat zijn partij enkel in een regering stapt die de moed heeft de speculatieve activiteiten van de banken aan banden te leggen.
 
Van Besien noemt drie concrete voorstellen om de speculatieve activiteiten van de banken in te perken en dus het geld van de belastingbetaler te vrijwaren. Ten eerste het scheiden van spaarbanken en investeringsbanken, zodat banken geen onnodige risico's kunnen nemen met het spaargeld van hun klanten. Ten tweede het optrekken van de taks op beursverrichtingen tot 0,5 pct. "De kleine aandeelhouder zal dat nauwelijks voelen, de echte speculanten des te meer. Als dat in de UK lukt, moet dat hier ook lukken", weet Van Besien. Ten derde wil hij vennootschappen die hun winsten halen uit kopen en verkopen van aandelen zwaarder belasten.
 
Anticiperend op de kritiek van andere politieke formaties, "die onze voorstellen onterecht zullen proberen voor te stellen als onrealistisch en moordend voor de economie", zegt Van Besien dat de voorbije jaren eens te meer is aangetoond dat het net het starre geloof is in neoliberale recepten, met een overheid die niet tussenkomt en de financiële markten die alles zelf regelen, die de economie in crisis brengt.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in