Ontslagnemend CD&V-minister Inge Vervotte verlaat de actieve politiek voor een functie binnen de zorgsector. Dat maakte ze dinsdag bekend. De raad van bestuur van de vzw Emmaüs, die gezondheids- en welzijnszorg aanbiedt, heeft Vervotte aangeduid als toekomstig voorzitter van zijn dagelijks bestuur.

De minister blijft haar verantwoordelijkheden binnen lopende zaken opnemen. Nadien zal ze geleidelijk een aantal voorzitterstaken overnemen van huidig voorzitter Michel Vanholder, die vanaf 1 juli 2013 met pensioen gaat. Uiteindelijk zal Vervotte het dagelijks bestuur volledig op zich nemen.

'Het is een doordachte en positieve keuze', benadrukt Vervotte. 'Na mijn ervaring als Vlaams minister van Welzijn is de zorgsector steeds een bijzondere plaats in mijn leven blijven innemen.'

Intense jaren

Vervotte raakte bekend als vakbondsvrouw bij Sabena en stapte nadien over naar de politiek. 'Na bijna tien jaar actieve politiek, komt voor mij het moment om een nieuwe richting in te slaan', motiveert ze haar keuze. Het waren zeer intense jaren, voor mezelf, voor de partij en voor de politiek in het algemeen.

Vervotte kreeg het steeds moeilijker met de verruwing en de verrechtsing in de politiek. Ze zag zichzelf meer als een stille werkkracht die achter de schermen zoekt naar compromissen en consensus en die pas aan het einde communiceerde. 'Dat was ook mijn stijl en dat was de manier waarop ik mezelf aan politiek zag doen', zegt Vervotte.

Sociaal engagement

Inge Vervotte heeft geen moment getwijfeld over de keuze voor de zorgsector. 'Ik heb altijd stiekem een beetje gedroomd om ooit een professionele functie daarin te mogen opnemen.'

'Sociaal engagement is voor mij altijd de rode draad geweest van mijn werk en inzet. Ik krijg de mogelijkheid om dit sociaal engagement vorm te geven in de zorgsector, op het terrein, in voorzieningen waar de meest kwestbaren van de samenleving welkom zijn, hun plek vinden en sommigen zelfs hun leven in uitbouwen', aldus Vervotte. 'Op zulk een plek zal ik graag zijn. Ik ben erg blij en dankbaar dat ik die kans krijg.'

Vzw Emmaüs

Naast voorzitter van het dagelijks bestuur wordt Vervotte, net als haar voorganger, afgevaardigd bestuurder voor de sectoren geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.

Volgens de raad van bestuur van de vzw beantwoordt Vervotte aan het gezochte profiel: 'Als gewezen Vlaams minister werd zij gebeten door de zorgsector en verwierf zij een diepgaande kennis van die sector. Ze bouwde een ruim maatschappelijk netwerk uit in vele domeinen die voor Emmaüs van belang zijn. Als persoon leerden wij haar kennen als iemand die gedreven wordt door dezelfde waarden als Emmaüs en als iemand die sterk strategisch en toekomstgericht denkt.'

Emmaüs is een vzw die gezondheids- en welzijnszorg aanbiedt. De vereniging telt meer dan 20 zorginstellingen over heel de provincie Antwerpen en stelt meer dan 5.600 personeelsleden tewerk

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig