Di Rupo legt financieringswet uit
De regeringsonderhandelingen verlopen dezer dagen in opperste discretie. Meer dan de agenda lekt niet uit. Vandaag staat een powerpointpresentatie van de formateur op het programma.

Formateur Di Rupo licht maandagnamiddag de financieringswet en de fiscale autonomie toe aan de acht onderhandelende partijen. Hij verduidelijkt tot in de details het voorstel in zijn nota. Na de presentatie is het aan de partijvoorzitters, elk vergezeld van een expert, om vragen te stellen. Het is evenwel niet de bedoeling dat vandaag ook echt gediscussieerd wordt. Donderdag ligt de financieringswet opnieuw op de tafel van de onderhandelaars. 

De financieringswet is het mechanisme dat de geldstromen tussen de verschillende overheden in ons land regelt. Formateur Di Rupo voorziet in zijn nota een financieringswet met responsabiliseringsmechanismen op het vlak van gezondheidszorg, werk, de pensioenen van de ambtenaren van de gewesten en de gemeenschappen en de CO2-uitstoot. Zo zouden de gewesten worden geresponsabiliseerd voor de evolutie van hun werkgelegenheidsgraad, door middel van een bonus-malussysteem.

Wat de fiscale autonomie betreft, zouden de gewesten volgens de formateursnota bevoegd worden voor 10 miljard euro uit de personenbelasting. Dat komt neer op bijna 30 procent van de fiscale netto-inkomsten van de federale staat. Di Rupo schuift daarvoor het mechanisme van 'uitgebreide opcentiemen' naar voren. De gewesten zouden ook voor 5 procent fiscale autonomie op het vlak van de vennootschapsbelasting krijgen.

Brussel zou volgens de nota Di Rupo een bijkomende financiering van 461 miljoen euro in 2015 krijgen.

Hele dagen onderhandelen

Vanaf dinsdag wordt het tempo van de gesprekken opgedreven. Er wordt voor de rest van de werkweek hele dagen onderhandeld. Eerst komen BHV en de bevoegdheidsoverdrachten op tafel. Woensdag blijft het bij die bevoegdheidsoverdrachten, om dan donderdag dus de financieringswet opnieuw te bekijken. Vrijdag staat de tweede ronde BHV op het programma.

Pas na BHV, de financieringswet en de bevoegdheidsoverdrachten zal er gesproken worden over het sociaal-economische en het budgettaire luik.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in