Eén op de zeven werknemers had ooit relatie met collega
Foto: shutterstock
De sfeer in de Vlaamse ondernemingen is uitstekend: 80 procent van de werknemers vindt dat de band met de collega's goed tot uitstekend is en 14 procent had ooit een relatie met een collega. Dat meldt çava?, het gratis tijdschrift van CM Midden-Vlaanderen en CM Antwerpen, dat dit voorjaar bijna 900 respondenten online ondervroeg.

Uit de enquête blijkt dat de overgrote meerderheid van de respondenten (85 procent) af en toe tot dagelijks over zijn of haar privéleven op het werk praat en dat meer dan de helft van de respondenten (55 procent) het ook belangrijk vindt af en toe zijn of haar hart te luchten bij de collega's.

Bijna een derde van de collega's gaat wel eens samen iets drinken en 4 procent gaat zelfs met elkaar op reis. 'Vier op de tien Vlamingen houdt werk en privé liever gescheiden', luidt het.
Meer dan de helft van de respondenten (55 procent) had al een direct conflict met één of verschillende collega's en twee procent scheldt zijn of haar collega's geregeld de huid vol.

Uit het onderzoek blijkt voorts dat één op zeven werknemers ooit al gepest werd op het werk. 'Opmerkelijk is dat slechts drie procent van de respondenten toegaf zelf ooit gepest te hebben.'

De vijf grootste ergernissen aan de collega's ten slotte zijn: het niet opnemen van verantwoordelijkheid (15,5 procent), roddelen (11,5 procent), vleien bij de baas (11,5 procent), luiheid (11 procent) en het niet toegeven van fouten (10 procent).