De onafhankelijke kiescommissie in Afghanistan heeft de verkiezing van negen parlementsleden vernietigd. Oorspronkelijk was hun verkiezing bij de parlementsverkiezingen van september 2010 geldig verklaard. De resultaten van die stembusslag zijn onophoudelijk het voorwerp van betwisting.

De Afghaanse president Hamid Karzai had de commissie half augustus opgedragen een einde te maken aan de geschillen over de verkiezingen. Voordien had een rechtbank beslist de verkiezing van liefst een kwart van de parlementsleden te vernietigen.

'Negen kandidaten uit acht provincies worden opnieuw opgenomen. En negen personen zullen hun zitje moeten afstaan', verklaarde commissievoorzitter Fazil Ahmad Manawi.

De negen kandidaten waren oorspronkelijk uit de stembusslag gekomen op basis van de voorlopige resultaten, maar hun verkiezing werd in november ongeldig verklaard door de commissie wegens vermoedelijke fraude.