Premier Yves Leterme en minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom zijn nog donderdagavond naar Hasselt getrokken. Ze waren er getuige van dat het gemeentelijk rampenplan werkte.

'Ik heb een groep mensen aan het werk gezien die meerdere uren de rampspoedige gevolgen van het drama bestreden', aldus Leterme op De Ochtend. 'Het was ook een gelegenheid om ons leedwezen uit te drukken.'

Gevraagd naar hoe het nu verder moet, zei de premier dat 'uur na uur de juiste inschatting gemaakt moet worden'. Hij drukte ook zijn vertrouwen uit in 'bevoegde instanties'.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en gingen vlot te werk, zeiden zowel Leterme als Turtelboom. De minister van Binnenlandse Zaken vindt het goed dat de coördinatie van de hulpverlening op gemeentelijk niveau gebeurt. 'Als naar het provinciaal niveau overgeschakeld zou geworden zijn, moest alles opnieuw bekeken worden en waren cruciale minuten verloren gegaan', zei ze. Turtelboom wees er wel op dat het medisch rampenplan onmiddellijk in heel de provincie Limburg van kracht werd.

Turtelboom merkte op dat de golf van solidariteit die volgde op het drama een steeds weerkerend fenomeen is. 'Ik heb als minister helaas ook de gasexplosie in Luik en de treinramp in Buizingen meegemaakt en ik stel dan elke keer vast dat iedereen bijspringt waar mogelijk. Ook gisteren vroegen omstaanders wat er nog gedaan kon worden.'

Waarschuwen voor extreem weer?

Turtelboom vroeg zich luidop af wat er een volgende keer anders kan. 'De weersomstandigheden waren zo apocalyptisch, dat het de vraag opwerpt of hier op voorhand geen rekening mee gehouden kan worden', vroeg Turtelboom zich af. Er volgt later nog een evaluatie van het gebeuren. 'Uit elke ramp worden lessen getrokken.'

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege merkt op dat een systeem om op voorhand voor extreme weersomstandigheden te waarschuwen, ook nadelen zou kunnen hebben. 'Als men zou zeggen dat er bijvoorbeeld een grote storm op komst is, dan kan dat leiden tot gevaarlijke paniekreacties.'