Meer dan vijfduizend Palestijnse vluchtelingen zijn een opvangkamp in de belegerde Syrische stad Latakia ontvlucht. Volgens de Verenigde Naties zochten zij een veilig heenkomen toen Syrische strijdkrachten de kuststad in puin legden in een poging het verzet tegen het regime van president Bashar Assad de kop in te drukken.

Het VN-agentschap dat hulp biedt aan Palestijnse vluchtelingen, UNRWA, zegt dat de Palestijnen de wijk namen toen de Syrische marine en landmacht in het weekend het vuur openden op Latakia. Het was de UNRWA nog niet duidelijk waar de vluchtelingen hun toevlucht zochten.

'We vragen om toegang tot het vluchtelingenkamp om vast te stellen wat er gaande is', aldus de VN-organisatie. 'Het kamp bood onderdak aan tienduizend vluchtelingen. We moeten te weten komen wat er met hen gebeurt.'

President Assad gebruikt sinds de vastenmaand Ramadan aanving nog meer geweld om de al vijf maanden durende protesten tegen zijn regime neer te slaan. In weerwil van de groeiende internationale verontwaardiging zet Damascus tanks, scherpschutters en zelfs kanonneerboten in om de controle over verzetshaarden te herwinnen.