‘Ratingverlaging VS is wereldwijde aardverschuiving’
Foto: Geert Noels / Econopolis
Geert Noels, econoom van Econopolis, windt er geen doekjes om in het journaal op Radio 1. De Verenigde Staten gelden als ankerpunt voor andere wereldwijde financiële reserves. ‘De ratingverlaging is niet zomaar een lettertje dat wijzigt, het gaat om een aardbeving in het economisch systeem’.

‘De ratingverlaging heeft zeer grote gevolgen want de zogenaamde ‘treasuries’, de schuld van de Verenigde Staten, gelden als een ankerpunt voor de financiële markten. Ze zijn belangrijk voor de reserves van banken, centrale banken en beleggers. Als je dit anker verplaatst, dan heeft dit zeer grote gevolgen want iedereen zal het ankerpunt in zijn portefeuilles en zijn risicoberekeningen gaan verplaatsen. Het is dus niet zomaar een lettertje dat wijzigt, het gaat hier om een aardbeving voor de financiële markten. De Verenigde Staten is een heel grote markt. Als die zich verplaatst, heeft dit grote gevolgen voor het financiële systeem.’

De Amerikaanse ratingverlaging heeft dus ook verstrekkende gevolgen voor het Europese economische systeem. ‘Het betekent dat er druk komt op landen. De schuldenproblematiek wordt plots niet meer weggecijferd door bezitters van obligaties. Zij worden daar heel nerveus rond en dwingen landen tot acties. Dit alles betekent dat de economie aan het vertragen is, in Europa, in de Verenigde Staten en ook in Azië. Het gebeurt allemaal in een context waar rugwinden tegenwinden worden, de conjunctuur in Europa, maar ook op wereldvlak, die slechter wordt’ aldus de econoom van Econopolis.

Professor Paul De Grauwe suste en gelooft dat de effecten op het internationale systeem beperkt zullen blijven.

'Bijna zeker dat andere kredietbeoordelaars zullen volgen'

Voor Peter De Keyzer, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis is het antwoord op de Europese crisisperikelen duidelijk: ‘Europa als log geheel is niet opgewassen tegen de kleine, wendbare speedbootjes van de financiële markten. Duitsland heeft geld en geloofwaardigheid op overschot en is dus het land bij uitstek om het vertrouwen van de financiële markten af te dwingen.’ De Keyzer vindt dat Duitsland nu zijn onvoorwaardelijke steun moet uitspreken voor het Europese project om de financiële markten te kalmeren.

Volgens UCL-professor Bruno Colmant 'is het bijna zeker dat andere kredietbeoordelaars (Moody's en Fitch) de beslissing van S&P zullen volgen'. Hij wijst op de zeer zware schuldenlast van de VS en de logica die S&P hanteert. De overheidsschuld maakt immers deel uit van de parameters die de kredietbeoordelaars hanteren om het niveau van solvabiliteit - de rating - te bepalen. 'Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de economische groei (die nog steeds zeer zwak is in de VS, red.) en met de capaciteit van het land om bijkomende belastingen te heffen', aldus Colmant.