Bellens beschuldigd van passieve corruptie
Didier Bellens Foto: REUTERS
Didier Bellens, de topman van Belgacom, is in beschuldiging gesteld in een onderzoek naar de verkoop van La Raquette, een gebouw van de vroegere RTT. Hij zou zich schuldig gemaakt hebben aan passieve corruptie. De koper was Xelis BVBA een bedrijf van Edmée De Groeve, de latere topvrouw van de Nationale Loterij.

Dat blijkt uit documenten die de redactie kon inkijken. De Groeve zou het gebouw niet in naam van de Nationale Loterij gekocht hebben, zoals de organisatie ook zelf aangeeft. 

Het gerecht in Bergen neemt de verkoop van het gebouw  onder de loep in de context van het onderzoek naar de handel en wandel van Edmée De Groeve toen ze voorzitster van Charleroi Airport en voorzitster van de raad van bestuur van de Nationale Loterij was. De verkoop van La Raquette dateert echter van 2006, voordat ze daar aan het roer stond.

Volgens La Libre Belgique werd Bellens twee keer ondervraagd door de speurders, één keer drie maanden geleden en vervolgens drie weken geleden. Hij werd door onderzoeksrechter France Baeckeland in verdenking gesteld als 'natuurlijke persoon', en dus niet als Belgacom-topman.

Edmée De Groeve werd eerder in verdenking gesteld voor schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, verduistering door een ambtenaar en oplichting en werd uit al haar mandaten geschorst. Het gerecht verwijt haar onrechtmatig gebruik te hebben gemaakt van de kredietkaart van de luchthaven van Charleroi. Representatiekosten werden ingediend en zowel door de NMBS als de luchthavenuitbater vergoed.