De TROS haalt een behoorlijk deel van de eigen kinderprogramma’s van de buis. De Nederlandse omroep vindt het onduidelijk wat is toegestaan als het gaat om de relatie tussen deze programma’s en merchandising. "Ik heb besloten om de kinderprogrammering af te bouwen", zegt directeur Peter Kuipers in een donderdag gepubliceerd interview in de Volkskrant.

"We zenden geen nieuwe kinderprogramma’s meer uit", aldus Kuipers. En: "Per 1 januari stoppen wij definitief met alle kinderprogramma’s waar merchandising omheen zit." Daarbij gaat het om 800 van de 980 uur kinder-tv die de TROS jaarlijks uitzendt.

De omroep kreeg de afgelopen jaren enkele malen een boete van het Commissariaat voor de Media omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan dienstbaarheid aan de commerciële belangen van derden. Die zouden geld verdienen met de verkoop van merchandiseproducten van kinderprogramma’s die de TROS uitzond.