Vakbonden wijzen nota Di Rupo resoluut af
Foto: Pol De Wilde - Corelio
De nota die formateur Elio Di Rupo (PS) heeft gepresenteerd is een onevenwichtig document, dat geen aanvaardbare basis voor een regeerprogramma vormt. Dat schrijven de christelijke, socialistische en liberale vakbonden in een gezamenlijke reactie. Als met hun bezwaren geen rekening wordt gehouden, dreigen ze met acties.

Het voornaamste punt van kritiek is dat er van de werknemers veel meer inspanningen worden gevraagd dan van de grote bedrijven. 'Daar waar de maatregelen voor de werknemers, de slachtoffers van de crisis, heel duidelijk zijn, is dit veel minder het geval voor de echte verantwoordelijken van de crisis, waaronder een aantal werkgevers, die uiteraard niet thuis geven', klinkt het in de reactie.

ACV, ABVV en ACLVB zien wel 'interessante pistes' zoals de strijd tegen belastingontduiking, meer gerichte en voorwaardelijke loonsubsidies of de minimumbelasting voor vennootschappen. 'Maar het gebrek aan bedragen of duidelijke preciseringen is verbijsterend. Zij kunnen het gebruik van twee maten en twee gewichten niet verhelen.'

De bonden nemen het Di Rupo kwalijk dat hij 'de spreekbuis wordt van individualisme en het terugplooien op zichzelf', wat de onderlinge solidariteit op de helling zet. 'Zonder onze "Belgische" sociale zekerheid zou de werkwereld minder goed weerstaan hebben aan de crisis en zouden de werklozen het nog veel harder te verduren gekregen hebben.'

Het beperken van het brugpensioen wijzen de bonden ook resoluut af. Er zijn namelijk onvoldoende banen om werk te geven aan de 600.000 werkzoekenden, klinkt het. Dat wijten ze aan de 'chronische onderinvestering van de bedrijven', zowel op het vlak van innovatie, onderzoek en ontwikkeling en de opleiding van werknemers. 

Ook de voorgestelde staatshervorming wordt afgewezen. Er zijn onvoldoende garanties dat de federale overheid over voldoende middelen blijft beschikken voor haar opdrachten.

De bonden geven aan niet te zullen aarzelen om acties te ondernemen. 'Het is van groot belang dat de vakbonden door de diverse democratische partijen van het land gehoord worden. Ze zullen in ieder geval blijven opkomen voor de belangen en de rechten van de werknemers. Als deze opnieuw met de voeten getreden worden, zullen ze niet nalaten te mobiliseren en desnoods de sociale vrede op de helling te zetten', sluit de gezamenlijke mededeling af.