Bruno De Lille (Groen!): 'Voorstel over Brussel is mooie aanzet'
Foto: EDM
Brussels staatssecretaris Bruno De Lille (Groen!) heeft zich op de website brusselnieuws.be uitgesproken over het Brussels luik in de nota van formateur Elio Di Rupo. Hij noemt het 'een mooie aanzet om te beginnen onderhandelen'. Op het officiële standpunt van Groen! over de gehele nota is het nog wachten.

'Een efficiëntere politie met meer bevoegdheden voor de minister-president, het versterken van het Gewest, extra financiële middelen gekoppeld aan beter bestuur en de mogelijkheid tot tweetalige verkiezingslijsten; dat zijn allemaal zaken waar wij ons in kunnen vinden,' zegt De Lille op brusselnieuws.be over het Brussels hoofdstuk in de nota. 

Dat de drie Gewesten verplicht overleg moeten plegen inzake mobiliteit kan ook op de goedkeuring rekenen van De Lille. 'Zo zal de stem van Brussel over een uitbreiding van de Ring gehoord worden.'

Toch gaat hij (nog) niet volmondig akkoord met alle punten. 'Het voorstel voor de tweetaligheid van de diensten bij de gemeenten bijvoorbeeld is wat vaag,' zegt hij. 'Daarvan zullen de voorwaarden beter moeten uitgewerkt worden. Ik denk dan aan het inschrijven van de 70/30-verhouding tussen Frans- en Nederlandstaligen, net als bij het Gewest. Dan is er ook meer macht nodig voor de vicegouverneur om de taalwet af te dwingen.' In zijn nota voorziet Di Rupo dat niet alle gemeente- en OCMW-personeel tweetalig hoeven te zijn, maar dat de diensten dat wel moeten zijn.