Sectorfederatie Federgon is heel bezorgd over de mogelijke gevolgen van de regionalisering van de dienstencheques zoals die is opgenomen in de formateursnota van Elio Di Rupo. De afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid kan wel op clementie rekenen, terwijl er nog veel vragen rijzen bij de geplande prijsverhoging.

"We zijn heel bezorgd over de gevolgen van een regionalisering voor de bedrijven en voor het systeem in zijn geheel", aldus Sébastien Delfosse, persverantwoordelijke van Federgon. "We vrezen dat dat het systeem een beetje kapot zal maken", luidt het zelfs.
Federgon heeft onder meer vragen bij het juridische kader en vraagt zich af hoe het systeem praktisch werkbaar zal zijn als elke regio een eigen invulling geeft.

Volgens de formateursnota zullen de dienstencheques bevoegdheid worden van de gewesten. "Met behoud op federaal vlak van de aspecten in verband met het arbeidsrecht, zoals die inzake de arbeidsvoorwaarden in de sector", luidt de nota.

Di Rupo stelt ook voor de fiscale aftrekbaarheid van de dienstencheques af te schaffen. "Dat stond in de sterren geschreven", zegt Delfosse. "Men zegt al een paar jaar dat er een bijsturing nodig is, omdat de kost voor de overheid erg hoog ligt." De fiscale aftrekbaarheid afschaffen is "de minst slechte piste".

De prijs van de dienstencheques ten slotte, zou voortaan variëren naargelang de aangekochte hoeveelheid. Dat noemt Federgon een verrassende, nieuwe piste. De sectororganisatie heeft nog vragen en wil de precieze invullen afwachten.

"We schieten niks af, maar we plaatsen nog heel wat vraagtekens", besluit Delfosse.