De transportsector vreest dat de regionalisering van het verkeersreglement de zaken nodeloos ingewikkeld zal maken voor de weggebruiker. Dat melden de verschillende transportorganisaties in een gezamenlijke verklaring. Mobiliteitsorganisatie Touring is vooral gekant tegen de 'ontmanteling' van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV).

De werkgeversorganisaties Transport en Logistiek Vlaanderen, Febetra en UPTR, de transportvakbonden BTB (ABVV) en ACV Transcom en Mobiliteitsorganisatie Touring zien geen heil in een regionalisering van het verkeersreglement. Het voorstel uit de formateursnota van Elio Di Rupo heeft volgens hen 'geen toegevoegde waarde'.

Volgens de sociale partners van de transportsector betekent een regionalisering  volgens dat de weggebruiker in de toekomst met drie verschillende reglementeringen kan worden geconfronteerd. Ze waarschuwen dat de overheid, door de zaken 'nodeloos ingewikkeld te maken' er niet in zal slagen om de verkeersdoelstellingen van de Staten-Generaal van de verkeersveiligheid - een halvering van het aantal verkeersdoden tegen 2015 - te halen.

De transportsector is wel voorstander van een verdere Europese harmonisering. 'Een land dat maar een zakdoek groot is gaat de tegengestelde richting uit', luidt de verklaring. Transporteurs en vrachtwagenchauffeurs hebben volgens de organisaties nood aan uniforme normen. 'Men zal dan alleen maar kunnen besluiten dat het veel simpeler geweest was om die bevoegdheden te laten waar ze waren, op het federale niveau dus.'

Touring tegen ontmanteling BIVV

Touring zegt in een aparte verklaring te vrezen voor de 'ontmanteling' van het BIVV.

'Deze versplintering noodzaakt immers een nieuw te creëren overlegorgaan om tot federale campagnes te komen en uit te voeren. Aan de ene kant pleit de formateur voor meer overleg tussen de gewesten en anderzijds gaat hij een probleem dat helemaal niet stopt aan gewestgrenzen, laat staan landsgrenzen, opsplitsen", zegt de mobiliteitsorganisatie.

Dat standpunt heeft Touring ook voor het sanctierecht en de boetes. "We riskeren een verschillend boetetarief in de verschillende gewesten en dit voor identieke overtredingen." De organisatie hekelt ook dat de rijopleiding regionaal wordt, maar de uitreiking van het rijbewijs federaal blijft.

Een extra filiaal binnen de NMBS waarin het Gewestelijk Expresnet (GEN) geparkeerd wordt, en waarin de federale en gewestelijke overheden vertegenwoordigd zijn, zal de coördinatie binnen de spoorwegen volgens Touring niet ten goede komen.

Positief vindt Touring dat de gewesten zullen verplicht worden om overleg te plegen inzake wegenwerken, mobiliteit en verkeersveiligheid. Daarbij illustreert de mobiliteitsorganisatie nogmaals haar gespannen relatie met de Brusselse overheid. "We denken dat het vooral voor het Brussels gewest aanpassen zal zijn. Gedaan met op een eilandje te werken zonder zich te bekommeren om de gevolgen van mobiliteitsbeslissingen voor de andere gewesten."

Voor Touring blijft een "pendelaarstaks" wel onbespreekbaar. Voor de herfinanciering van Brussel stelt Di Rupo onder andere steun van het Vlaams en Waals gewest voor, waarbij rekening wordt gehouden met de pendelaars.