Een twintigtal actievoerders bezet sinds dinsdagmorgen een halfopen terrein bij het Sint-Annabos, dat bedreigd wordt door de aanleg van de Oosterweelverbinding en de plannen voor de sluiting van de Antwerpse Ring. De initiatiefnemers vinden dat de "oplossing van het Antwerpse verkeersinfarct compatibel moet zijn met de aanpak van klimaatverandering".

De actievoerders maken deel uit van groeNoord, dat eerder het Noordkasteel een tijdlang bezette, of waren betrokken bij twee eerdere klimaatactiekampen in ons land.

Dinsdag trekken ze het kamp op en vanaf woensdag worden deelnemers verwacht voor workshops en actiebesprekingen, zegt woordvoerder Tom Cox. Zo willen ze een of enkele doelwitten selecteren voor een actie en plannen ze zondag een "Big Jump", waarbij gezwommen wordt aan het Noordkasteel.

De initiatiefnemers van het klimaatactiekamp benadrukken in het Oosterweeldebat dat "de enige duurzame oplossing een keuze is voor minder wegtransport". Ze noemen nieuwe autostrades "op zich discutabel" maar het BAM-tracé voor de sluiting van de Antwerpse Ring "gewoonweg waanzin". "Wij willen steden met minder verkeer, minder lawaai, minder fijn stof, meer groen, meer rust, zuivere lucht", luidt het.

Het kamp vindt plaats aan het Sint-Annabos, omdat dat bos volgens de activisten "symbool staat voor chantage, schuldig verzuim en leugenachtige beloftes". Ze stellen dat als de Vlaamse regering het Sint-Annabos ecologisch niet waardevol noemt, ze dat enkel aan zichzelf heeft te danken door verwaarlozing. Bovendien wijzen ze op de functie van het bos als broedgebied en koolstofopslag.