'Nota Di Rupo stelt niets voor'
De drie niet-benoemde burgemeesters Francois Van Hoobrouck (Wezembeek-Oppem), Damien Thiéry (Linkebeek) en Veronique Caprasse (Kraainem) Foto: belga
De niet-benoemde burgemeester van Wezembeek-Oppem, François van Hoobrouck d'Aspre (MR), vindt de nota van formateur Elio Di Rupo maar niets. ‘De nota stelt niets voor en is over de hele lijn onvoldoende’, stelt de Franstalige liberaal in Le Soir. Gisteren reageerde ook Damien Thiéry (FDF), de niet-benoemde burgemeester van Linkebeek.

Di Rupo stelt in zijn nota een splitsing van de kieskring én het gerechtelijke arrondissement BHV voor. Enkel de Franstaligen in de faciliteitengemeenten behouden hun rechten. Taalkwesties, ook van administratieve aard, kunnen voortaan voorgelegd worden aan het Grondwettelijk Hof.

Dat laatste is het enige positieve punt dat François van Hoobrouck d'Aspre in de nota ontwaart. ‘Dat de Raad van State daarvoor niet meer bevoegd is, is goed nieuws’, luidt het.

Voor het overige stelt de nota volgens de liberaal niets voor. Hij betreurt dat Brussel niet wordt uitgebreid als tegenprestatie voor de splitsing. ‘Brussel blijft ingesloten. Er is geen link tussen Brussel en Wallonië’, merkt hij op.

Franstaligen in de rand

'Men laat 80.000 Franstaligen in de rand rond Brussel vallen', aldus Damien Thiéry (FDF), de niet-benoemde burgemeester van Linkebeek.

Dat alleen inwoners van de zes faciliteitengemeenten nog op Brusselse lijsten kunnen stemmen, betekent voor hem vooral dat de 29 andere gemeenten in de rand dat niet meer zullen kunnen. Een echte compensatie daarvoor ziet de FDF'er niet.

In de ogen van Thiéry verschilt de nota van Di Rupo op dit punt nauwelijks van het werkstuk van bemiddelaar Johan Vande Lanotte. 'Als Elio Di Rupo iets wilde voorstellen, had hij geen andere keuze dan te plooien voor de Vlaamse eisen', oordeelt hij.

Tot slot herinnert de FDF'er er nog aan dat Vlaanderen steeds geweigerd heeft de internationale conventie over de bescherming van nationale minderheden te ratificeren.