Een uur na het voorlezen van de nota van Di Rupo, sijpelden de eerste reacties binnen. De tekst van de formateur wordt gemengd onthaald.

Unizo

Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van ondernemersorganisatie Unizo, reageert gematigd positief op de nota. Hij ziet er een goede basis voor onderhandelen in. 'Het is belangrijk dat partijen nu eindelijk aan tafel gaan zitten en beginnen te onderhandelen.'

De verschuiving van het arbeidsmarktenbeleid naar de regio’s vindt Van Eetveld zeer interessant. Hij waarschuwt echter voor een globale verhoging van de belastingdruk, die volgens hem een negatief effect kan hebben op de economie. De notionele intrestaftrek vindt Van Eetveld dan wel weer interessant. 'Die biedt voordelen voor kmo’s tegenover grote bedrijven.'

VBO

Rudi Thomaes van de werkgeversorganisatie VBO geeft de nota een 'ja, maar'. Op Terzake stelde hij dat de nota het verdient als basis te dienen voor de onderhandelingen.

Thomaes ziet drie positieve punten. 'Di Rupo overstijgt zijn PS-programma, zijn nota is niet te nemen of te laten - er is nog veel werk aan - en de echte regeringsonderhandelingen kunnen nu starten. Een nieuwe regering zou een kwestie van weken moeten zijn in plaats van maanden.'

De VBO-topman betreurt dat Di Rupo twee aanbevelingen van Europa negeert. Hij raakt niet aan de index en hij werkt vooral met extra inkomsten (belastingen) in plaats van vooral te besparen op de uitgaven.

De nota krijgt van Thomaes wel een voorzichtig applaus omdat Di Rupo naar de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen durft te kijken.

Federatie van Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten

De meeste vakbonden wachten tot morgen om te reageren, maar afdelingen van het overheidspersoneel doen dat nu al. Zij dreigen al meteen met acties. Dat het pensioen voortaan berekend zou worden op basis van de laatste tien werkjaren, stuit op hevig protest. Dat de maatregel enkel zou gelden voor nieuwe ambtenaren en dus pas merkbaar zou zijn binnen 45 jaar, sust de vakbonden niet.

'Dit zijn geen echte besparingen, het pensioendossier verdient beter dan dat', zegt Chris Reniers van de ACOD aan de VRT. 'Wij willen spreken over de financiering van de pensioenen, over het behoud van ons pensioenstelsel, maar dat vergt een globale onderhandeling. Niet zoals nu hier en daar een paar symbolen eruit halen in de hoop een aantal besparingen te realiseren.' 

Luc Hamelinck, voorzitter van de Federatie van Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten, is zeer kritisch over de nota. 'Er komt meer werklast voor minder personeel met minder middelen, en dat zal resulteren in slechtere dienstverlening naar de burger. Dat de index zogezegd gegarandeerd blijft, is hoogst onzeker, en nu pakt men ook nog de pensioenen aan! Dat geeft hoe langer hoe meer problemen.'

Hamelinck spreekt van 'een aanval op alle fronten' en hij kondigt acties aan.

Beleggersfederatie

De beleggers begrijpen dat belastingen op roerende inkomsten moeilijk te vermijden zijn' zegt Paul Huybrechts, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers (VFB). Toch plaatst hij enkele scherpe bedenkingen en vraagt hij bijsturingen.

De verhoging van de roerende voorheffing op spaarproducten van 15 naar 20 procent en het behoud van voorheffing van 25 procent op dividenden van aandelen benadeelt nog altijd het risicokapitaal. 'Dat is economisch niet verstandig', stelt Paul Huybrechts. 'Ik hoop dat de roerende voorheffing op dividenden ook naar 20 procent kan.' 

Wat de belasting op meerwaarden betreft, wacht de VFB-voorzitter op meer details. 'Die belasting bestaat bijna in heel Europa en het viel te verwachten dat ze ook hier zou worden ingevoerd. Wel is de 50 procent die men wil heffen op de financiële winsten (meerwaarden minus minwaarden) in het eerste jaar, sterk overdreven. Draconisch hoog. De 25 procent van het tweede tot het achtste jaar is redelijker.'