Maandag wellicht nota Di Rupo
Foto: belga
Formateur Elio Di Rupo (PS) levert eerstdaags zijn langverwachte nota af. Wanneer precies is nog niet officieel bekendgemaakt, maar nogal wat waarnemers in de Wetstraat gaan er meer en meer van uit dat dat morgen zal zijn.

Er wordt halsreikend uitgekeken naar het werkstuk van de formateur, een nota die de basis zou moeten vormen voor onderhandelingen over heikele thema's als de staatshervorming, de kwestie Brussel, de impasse rond kieskring en gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en een reeks sociaaleconomische, budgettaire en financiële dossiers.

Di Rupo bracht vrijdag voor de derde keer sinds het begin van zijn opdracht op 16 mei een tussentijds verslag uit bij de koning.

Er werd al een tijdje van uitgegaan dat hij deze week naar buiten zou komt met de resultaten van zijn inspanningen. Naarmate de tijd vordert, gaat het er meer en meer op lijken, dat dat morgen maandag zou kunnen zijn. Onder meer politicoloog Carl De Vos van de Universiteit Gent twitterde zondag dat de formateur maandag een persconferentie zou houden.

Over de inhoud van de nota-Di Rupo is er uitermate weinig bekend. Na verschillende gespreksrondes met de negen betrokken partijvoorzitters, werkt hij sinds een kleine twee weken aan een nota met zowel een institutioneel als een sociaaleconomisch luik. Maar details zijn zeldzaam. De voorbije dagen lekte wel uit dat in de formateursnota voorgesteld zou worden om voor de berekening van de ambtenarenpensioenen rekening te houden met het loon van de laatste tien jaar in plaats van de laatste vijf jaar vandaag. Ook de zogenaamde perequatie, de automatische koppeling van de ambtenarenpensioenen aan de ambtenarenlonen wordt geraakt. Di Rupo zou voorts de werkloosheidsuitkeringen 'degressief' willen maken - hoe langer men werkloos is, hoe minder men krijgt - en de wachtuitkering voor schoolverlaters omvormen tot een activeringspremie.

In zijn nota die hij wil voorleggen, stelt hij voor dat een derde van de budgettaire inspanning zou komen van nieuwe inkomsten of belastingen, een derde door te schrappen in de uitgaven en een derde door 'de toepassing van de wetgeving', lees de strijd tegen de fiscale fraude. Ook het misbruik van de notionele intrest zou strenger worden aangepakt.

Vakbonden

De drie grote vakbonden, ACV, ABVV en ACLVB deden vrijdag nog een poging om de formateur in extremis te beïnvloeden. In een open brief melden ze hem dat de nakende zesde staatshervorming 'de werking van ons sociaal model complex dreigt te maken'.

Ze verwerpen de aanbevelingen die de EU aan België gaf - over de index, het brugpensioen, de beperking van de duur van werkloosheidsuitkeringen 'omdat die 'een weerspiegeling zijn van het neoliberale model'. Zij eisen integendeel: 'financiële regulering, duurzame investeringen, fiscale rechtvaardigheid, sterke overheidsdiensten en kwaliteitsvol werk'.

 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in