Daags nadat de Franstalige schrijver Pierre Mertens zijn ongenoegen liet blijken over de 'politieke recuperatie' van zijn rechtszaak met N-VA-voorzitter Bart De Wever, benadrukt FDF-kopman Olivier Maingain dat ook hij verontwaardigd is door de 'resoluut negationistische' uitspraken van De Wever.

In een communiqué verduidelijkt Maingain dat hij zich net zo vrij voelt om zijn standpunt uit te drukken als Mertens. 'Want hoe eminent de intellectuele autoriteit van Pierre Mertens ook zou zijn door de verklaringen van De Wever als 'resoluut negationistisch' te beschouwen, hij is niet de enige geweest om zich verontwaardigd te tonen en ze op die manier te bestempelen', aldus de FDF-voorzitter.

'Het is nodig voor de democratie dat dergelijke verontwaardiging gedeeld wordt', vindt Maingain, die het conflict de voorbije weken weer oprakelde en De Wever ook zelf van negationisme beschuldigde.

De advocaat van Mertens liet maandagavond per fax weten dat Mertens betreurt dat zijn juridische strijd met De Wever 'zonder zijn medeweten en zonder overleg misbruikt wordt om belangen te verdedigen die er niets mee te maken hebben'. Pittig detail: die advocaat is niemand minder dan Bernard Maingain, de broer van de FDF-voorzitter.