De journalisten van dagblad Le Soir hebben donderdagnamiddag tijdens een algemene personeelsvergadering het sociaal plan van de directie met 78 pct van de uitgebrachte geldige stemmen verworpen. Gelijktijdig werd een stakingsaanzegging goedgekeurd die ingaat op vrijdag 8 juli. Dat is vernomen van Bernard Padoan, voorzitter van de Société des Journalistes Professionnels du Soir (SJPS).

De directie had woensdagavond het eerste luik van het plan voorgesteld aan de personeelsvertegenwoordigers. Dat plan voorziet onder meer in het vertrek van twaalf journalisten. Zij werden donderdagmorgen schriftelijk op de hoogte gebracht.

Vijf journalisten die in 2012 de leeftijd van 58 jaar bereiken, hebben een brugpensioenvoorstel gekregen, met een toeslag van uitgever Rossel om 80 pct van hun loon te bereiken.

Twee journalisten tussen 55 en 58 jaar hebben een brugpensioenvoorstel "Canada Dry" ontvangen (werkloosheid + een toeslag van Rossel), terwijl vijf journalisten jonger dan 55 jaar een vertrekvoorstel gelijklopend aan de Claeys-vooropzeg krijgen, verhoogd met drie maanden loon en geïndividualiseerde outplacement, aldus vakbondsafgevaardigde Ricardo Gutierrez (SETCa) en Bernard Padoan.

De directie benadrukte donderdagnamiddag dat het geen "budgettair besparingsplan is maar een redactioneel herstelplan". Elk vertrek zou gevolgd worden door een aanwerving. "Het is onze wil te komen tot een onderhandelde oplossing. In dit stadium sluit de directie elk naakt ontslag uit", had ze gepreciseerd.
 

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig