Vlaams Belang mag partijdotatie behouden
Filip Dewinter Foto: *
De Raad van State heeft beslist dat het Vlaams Belang zijn partijdotatie niet verliest. Het rechtscollege heeft een klacht van de Franstalige partijen en SP.A verworpen omdat de aangehaalde feiten te ver in het verleden liggen. Het Vlaams Belang is blij met de uitspraak.

Alle Franstalige partijen en SP.A dienden in 2006 een klacht in om de partijfinanciering van het Vlaams Belang geheel of gedeeltelijk af te nemen op basis van een schending van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM). Aanleiding was een reeks uitspraken van kopstukken Gerolf Annemans en Filip Dewinter op een 'veiligheidsmeeting' van de partij op 11 april van dat jaar. Ook een aantal oudere citaten werden aan het dossier toegevoegd.

De aangehaalde uitspraken zijn volgens de Raad van State onvoldoende om te bewijzen dat Vlaams Belang vijandig staat tegenover het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De overige citaten zijn dan weer onontvankelijk, omdat ze niet binnen de zestig dagen aangekaart waren. Het rechtscollege volgt daarmee het standpunt van de auditeur, die eerder al adviseerde het verzoek te verwerpen.

VB tevreden

De beslissing is niet in openbare zitting gevallen. De advocaat van de partij in de zaak heeft de uitspraak doorgefaxt gekregen. 'Het Vlaams Belang is bijzonder verheugd over deze vrijspaak', klinkt het in een officiële reactie. 

De partij is verontwaardigd dat in dit land de partij voor een rechtbank moet verschijnen omwille van haar politieke standpunten. 'Dit past niet in een democratie die zichzelf respecteert. De Raad van State heeft er gelukkig anders over geoordeeld. Het politieke debat moet publiek gevoerd worden, en niet via een rechtbank', klinkt het.

Nederlaag

'Na deze procedureslag die vijf jaar geduurd heeft, hopen we dat het nu eindelijk afgelopen is', aldus Vlaams Belanger Jurgen Ceder. 'Bij die partijen was dat destijds de impuls van het moment, maar ik vraag me af of ze zo'n zet nu nog zouden doen. Dat haalt toch niets uit.'

'Dit arrest is een nederlaag voor diegenen die meenden het Vlaams Belang via de Raad van State klein te krijgen. Het Vlaams Belang hoopt dat zijn tegenstanders wat dat betreft de les geleerd hebben.'

Op Twitter postte Dewinter net na de uitspraak het volgende: 'Vlaams Belang wint proces voor Raad van State! We behouden onze partijfinanciering. Links bijt in het zand... Ze krijgen ons niet klein!'