Zo'n vierhonderd Belgische advocaten hebben dinsdagvoormiddag betoogd in Brussel. De Orde van Vlaamse Balies (OVB) is slechts gedeeltelijk tevreden over de antwoorden die ze dinsdag heeft gekregen in haar onderhoud met de minister van Justitie, Stefaan De Clerck.

De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die alle Vlaamse advocaten groepeert, en haar Franstalige en Duitstalige tegenhanger, de Ordre des Barreaux francophones et germanophones (OBFG), trokken van het Brusselse justitiepaleis naar het kabinet van de Justitieminister, Stefaan De Clerck (CD&V). 

De OVB is bij de minister gaan aankloppen om de budgettaire en structurele problemen met de tweedelijnsbijstand door de advocaten aan de zogenaamde pro-Deoprestaties aan te kaarten. De tweedelijnsbijstand is de bijstand die een advocaat verleent zodra iemand betrokken is bij een gerechtelijke procedure of, sinds de goedkeuring van de wet-Salduz, zodra iemand door de politie of het gerecht ondervraagd wordt. Wie onvoldoende financiële middelen heeft, kan voor die bijstand een beroep doen op een pro-Deoadvocaat. Die advocaat wordt dan door de staat betaald.

'De vraag om de vergoedingen voor die tweedelijnsbijstand voor 2011 te verhogen, werd door minister De Clerck afgewezen, omdat hij daarvoor niet de nodige budgetten heeft', zegt meester Kati Verstrepen van de OVB. 'Daarentegen gaat de minister wel akkoord om het systeem structureel aan te passen, zodat advocaten steeds dezelfde vergoeding krijgen voor pro-Deoprestaties en wij niet om de zoveel tijd moeten vragen het budget aan te passen. Met die belofte zijn we tevreden.'

Minister De Clerck beloofde ook voldoende middelen te voorzien om de prestaties te vergoeden die de advocaten in het kader van de wet-Salduz zullen moeten verrichten, aldus meester Verstrepen.

'Alle prestaties die vanaf juli geleverd worden, zullen ook vergoed worden, maar voor de prestaties die tot dan toe geleverd zijn, kon de minister absoluut geen zekerheid geven. Dat is voor ons onaanvaardbaar. Het kan niet dat advocaten die bij nacht en ontij arrestanten zijn gaan bijstaan bij verhoren door politie en onderzoeksrechter, daarvoor niet vergoed zouden worden.'