Ondanks alle vooruitgang op wettelijk vlak, blijft de mentaliteit tegenover holebi’s vaak nog discriminerend. Dat zegt het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding op de voorstelling van zijn jaarverslag, dat dit jaar focust op seksuele geaardheid.

. In 2010 ontving het Centrum 215 meldingen van holebi’s. "Weinig", vindt directeur Jozef De Witte, die vreest dat de drempel voor veel holebi’s vaak nog te hoog is.

"Uit verhalen die we horen en uit onderzoek dat we gevoerd hebben, blijkt dat de samenleving vaak nog vijandig staat tegenover holebi’s", zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding. "Daarom denken we dat het aantal meldingen, slechts 215, niet overeenkomt met de realiteit."

Redenen voor die onderrapportering zijn volgens De Witte angst om in een slachtofferrol geduwd te worden, schaamte of trots. Anderen zijn sceptisch en denken dat een melding niets uithaalt. "Dat is jammer, want zo weet de samenleving vaak niet wat er aan de hand is", aldus De Witte.

Opvallend is dat slechts 21 procent van de dossiers van lesbische vrouwen komt.