Wal-Mart overleeft discriminatieproces van de eeuw
Foto: AP
Het Amerikaans Hooggerechtshof heeft vandaag een einde gemaakt aan een historische collectieve klacht van meer dan een miljoen werkneemsters en vroegere werkneemsters van de distributiegigant Walmart wegens loondiscriminatie. Er waren in deze zaak miljarden dollars in het spel.

De vrouwen, die sinds december 1998 bij Wal-Mart werkten, beschuldigden hun werkgever van discriminatie. Ze zeiden dat ze, ondanks gelijke bekwaamheden, systematisch minder betaald dan hun mannelijke collega’s en minder gepromoveerd werden. Zes vrouwen hebben een klacht ingediend en traden daarbij op in naam van duizenden andere dames.

Het Hooggerechtshof oordeelde volgens Amerikaanse media unaniem in het voordeel van de distributieketen door te stellen dat de klacht niet kan gelden als een "class action" ("representatieve actie"). Geen enkele vrouw kon aanvoeren dezelfde discriminatie als de anderen te hebben ondergaan, zo luidde het in de uitspraak waarnaar Amerika dit jaar het meest uitkeek.

Het hoogste Amerikaanse rechtsorgaan maakte daarmee een beslissing van een hof van beroep in San Francisco ongedaan.

Indien wel aanvaard, konden tot 1,6 miljoen vrouwen bij de klacht betrokken zijn geweest.

Het half dozijn vrouwen dat de zaak te berde heeft gebracht, kan nu nog op eigen houtje verder gaan. Maar dan is er veel minder geld in het spel en is er minder druk op Walmart.