De plenaire Kamer heeft donderdag het licht op groen gezet voor het wetsvoorstel dat overheidsbedrijven en beursgenoteerde ondernemingen verplicht een derde vrouwen in hun raden van bestuur te hebben. Dat gebeurde met 71 stemmen voor (CD&V, sp.a, groenen, PS en cdH), 54 tegen (N-VA, Vlaams Belang, Open Vld, LDD en Louis Laurent) en 16 onthoudingen (MR).

Dat gebeurde met 71 stemmen voor (CD&V, sp.a, groenen, PS en cdH), 54 tegen (N-VA, Vlaams Belang, Open Vld, LDD en Louis Laurent) en 16 onthoudingen (MR). De N-VA kondigde aan het voorstel te willen evoceren. 

Het controversiële dossier kwam eerder op het jaar al eens ter sprake in de plenaire vergadering. Tot een stemming kwam het echter niet. De tegenstanders wilden dat eerst de Raad van State om een advies werd gevraagd.

Dat advies was erg scherp voor het voorstel, waardoor het terug in de bevoegde commissie belandde. Daar werkten de voorstanders van de quota enkele amendementen uit waarmee ze aan de kritiek van de Raad van State hopen tegemoet te komen.

De belangrijkste aanpassing is dat de sanctie van nietigheid van beslissingen van ongeldig samengestelde raden van bestuur vervalt. In de plaats komt er opschorting van alle voordelen, financiële en niet-financiële, van de bestuurders verbonden aan hun mandaat. Wanneer de raad opnieuw geldig is samengesteld, worden de voordelen opnieuw toegekend.

De wet wordt pas na 12 jaar geëvalueerd. De quotaregel geldt voor kleinere beursgenoteerde bedrijven immers pas vanaf het achtste boekjaar.

Bij de stemming onthield Gwendolyn Rutten (Open Vld) zich. Zij stelde dat het middel misschien niet ideaal is, maar dat het streven naar gelijkheid een liberaal ideaal is. Haar partij stemde echter tegen. Ook de MR'ers François-Xavier de Donnea en Denis Ducarme stemden tegen.

Evocatie


N-VA-fractieleidster Liesbeth Homans bevestigde dat de partij gaat evoceren. "We moeten echt af van het cliché van het invoeren van quota om het zogenaamde glazen plafond te doorbreken. Quota helpen vrouwen niet vooruit, integendeel. Ze werken contraproductief. We moeten met z'n allen durven nadenken over maatregelen die de positie van vrouwen in bedrijven daadwerkelijk kunnen verbeteren", meent Homans.

Ze heeft amendementen klaar die de voorbeeldfunctie van overheidsbedrijven in de verf zetten, maar de vrijheid van ondernemen vrijwaren.

De N-VA heeft echter een handtekening te weinig om te kunnen evoceren. Daarvoor zijn 15 stemmen nodig, en de fractie telt slechts 14 leden. Open VLD-fractieleider Bart Tommelein had aanvankelijk zijn steun toegezegd, maar trekt zich terug. Volgens hem zijn de omstandigheden veranderd. "Intussen is er wel een advies van de Raad van State gevraagd en is de nipte meerderheid in de commissie veranderd doordat de MR zich onthoudt in plaats van tegen te stemmen", aldus Tommelein. Een evocatie zal volgens hem niets aan de stemverhouding veranderen.