Charles Michel: 'Links blokkeert evenveel als N-VA'
Foto: belga
"De onverzettelijkheid van de N-VA ligt aan de oorsprong van de blokkering op communautair vlak", maar "het conservatisme van Franstalig links is de oorzaak van de sociaaleconomische blokkering". Dat zegt MR-voorzitter Charles Michel dinsdag in Le Soir.

Michel verwijt links met name dat het een belastingverlaging voor de lage en middeninkomens en een hervorming van de werkloosheidsuitkeringen en de pensioenen verhindert.

"Franstalig links laat uitschijnen dat alle onderwerpen taboe zijn, dat er niet over gesproken kan worden", aldus Michel. "Dat schept het beeld van een Franstalig immobilisme."

Michel herhaalt dat de regering een liberaal programma moet uitvoeren en bestrijdt de idee "dat de voorzitter van de PS (Elio Di Rupo, nvdr) de woordvoerder van alle Franstaligen zou geworden zijn". "Ik sta erop te herhalen dat de MR op Franstalig niveau in de minderheid lijkt, maar dat we op federaal niveau een meerderheid hebben."

Voor Michel moet vooral het debat over de openbare uitgaven worden gevoerd. "We leven echt boven onze stand. Het is onverantwoord om zo verder te doen. Ik wil over (budgettaire) strengheid praten, waar en eerlijk. En ja, op dat punt verschilt onze positie danig van die van de PS."

Waar MR onder meer op mikt, is het afschaffen van het maximaal toegelaten inkomen voor gepensioneerden.