De Waalse kiezer zal in 2012 opnieuw met potlood en papier stemmen. De Waalse regering heeft immers beslist het elektronisch stemmen in de 39 pilootgemeenten af te voeren, schrijven de kranten van de groep L'Avenir zaterdag.

Sinds 1991 hadden 39 Waalse gemeenten het elektronisch stemmen ingevoerd. Vanaf de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2012 zullen alle gemeenten ten zuiden van de taalgrens naar de papieren stemming terugkeren. De Waalse regering nam deze beslissing omdat de updates van het versleten materiaal onbetaalbaar zijn geworden, legt bevoegd minister Paul Furlan uit.

De minister blijft niettemin voorstander van elektronisch stemmen. Hij zal contact opnemen met de andere gewesten en het federale niveau om na te gaan of er niet op een andere elektronisch systeem kan worden overgeschakeld voor de verkiezingen van 2014. 'Zo zouden we schaalvoordelen boeken', merkt Furlan op. 'Ik zal ook bij de gemeenten kijken wat ze bereid zijn op tafel te leggen om op een nieuw systeem over te schakelen'.