Kim De Gelder vraagt nieuw psychiatrisch onderzoek
Foto: Photo News
De verdediging van Kim De Gelder heeft de raadkamer in Dendermonde gevraagd om een nieuw psychiatrisch college aan te stellen. Het oude onderzoek zit volgens de verdediging vol gaten.

"Ik wil de hiaten in het psychiatrisch onderzoek opvullen", aldus advocaat Jaak Haentjens na afloop van de zitting van de raadkamer.

"Ik blijf ervan overtuigd dat Kim De Gelder ontoerekeningsvatbaar is en met mijn verzoekschrift neem ik gewoon mijn verantwoordelijkheid op. Mijn cliënt krijgt al twee jaar antipsychotica en antidepressiva in de gevangenis. De gerechtspsychiaters schrijven daar weinig of niets over in hun verslag. Het is toch duidelijk dat hij een ziektebeeld heeft, anders zou hij die medicatie toch niet krijgen. Ik vraag ook een nieuwe expert die het medicatiegebruik in relatie tot zijn pathologie onderzoekt."

De onderzoeksrechter moet voor 16 juni beslissen op hij ingaat op de vraag van de verdediging. Verwacht wordt dat de onderzoeksrechter de nieuwe onderzoeksdaden afwijst, en dat de verdediging daartegen in beroep gaat bij de kamer van inbeschuldigingstelling.

Haentjens zette eerder al die stap nadat de onderzoeksrechter weigerde om extra onderzoek te voeren naar de medicatie die De Gelder had genomen. "Ik sluit niet uit dat ik die stap opnieuw neem", zo luidt het.

Rechtbankvoorzitter hoopt nog dit jaar op assisenproces

 Als het verzoekschrift van de verdediging van De Gelder wordt afgewezen, is het theoretisch nog mogelijk dat er dit jaar nog een assisenproces komt. Dat zegt de Dendermondse rechtbankvoorzitter Dirk Van der Kelen na afloop van de zitting van de raadkamer.

De onderzoeksrechter moet voor 16 juni beslissen op hij ingaat op de vraag van de verdediging. "De raadkamer kan vandaag niet anders dan de zaak onbepaald uitstellen", zegt Van der Kelen. "De verdediging van De Gelder had het recht om na de fixatie van de raadkamer binnen de drie dagen bijkomend onderzoek te vragen. Daardoor moet de rechtspleging opgeschort worden en moet de zaak wettelijk onbepaald uitgesteld worden."

Als de onderzoeksrechter het bijkomend onderzoek afwijst kan de verdediging binnen een termijn van vijftien dagen in hoger beroep gaan bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent. Als de KI de vraag ook afwijst, kan er opnieuw een fixatie voor de raadkamer gebeuren en kan de zaak mogelijk naar assisen verwezen worden.

Van der Kelen sluit niet uit dat er dit jaar nog een assisenproces kan plaatsvinden. Verwacht wordt echter dat de verdediging nog procedures zal starten in de hoop de internering van De Gelder af te dwingen.
 

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in