Nucleair transport mag Gent doorkruisen
Het nucleair transport, zoals hier in Mol, mag door Gent trekken. Foto: Tommy Maes
De rechter heeft de eis om nucleair transport op Gents grondgebied te verbieden afgewezen. De eerste fase van het nucleair transport tussen Nederland en Frankrijk is ondertussen gestart. Ook de stad Mortsel uit haar bezorgdheid over het aangekondigde transport.

Het gaat om het vervoer van nucleair afval tussen Borssele in Nederland en de opwerkingsfabriek van La Hague in Frankrijk. Dat transport gaat per trein, ondermeer over Gents grondgebied. Gent wou dat verhinderen door een kort geding. De rechtbank van eerste aanleg geeft het stadsbestuur echter ongelijk, aldus het  Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Greenpeace liet de Gentse burgemeester weten dat er tussen 6 en 10 juni een nucleair transport gepland is over Gents grondgebied, tussen Borssele (Nederland) en de opwerkingsfabriek van La Hague (Frankrijk). Burgemeester Daniël Termont vond het niet kunnen dat een transport met hoge ioniserende stralingen door een dichtbevolkte stad moet treinen.

Bij de kerncentrale in Borssele werden maandagavond splijtstofstaven ingeladen in vrachtwagens en naar het centrale kernafvalverwerkingsbedrijf Covra in Vlissingen-Oost gebracht, meldden de Nederlandse media. Vanuit Covra wordt het kernafval per trein naar Frankrijk gebracht.

Gent wou de vergunning voor het transport zien om na te gaan of ze aan wettelijke voorschriften voldoet, en vroeg aan de rechter in kort geding om het transport in tussentijd te verbieden.

'Geen hoogdringendheid'

De eis van het Gentse stadsbestuur, dat een nucleair transport tussen Nederland en Frankrijk probeerde te verhinderen, is afgewezen als ongegrond bij gebrek aan hoogdringendheid, omdat het stadsbestuur al vroeger op de hoogte was. Dat blijkt  uit de motivering van het vonnis van de Gentse rechtbank van eerste aanleg in kort geding.

"De eisers putten hun urgentie uit het (niet-betwiste) feit dat het transport voor morgen (dinsdag, nvdr.) gepland staat', stelt het vonnis. 'Zij stellen verder dat zij nog maar sedert 31 mei 2011 weten dat het genoemde transport over hun grondgebied zal rijden. Dat is niet ernstig te noemen. Uit de eigen stukken van de eisers blijkt dat reeds minstens sedert begin mei 2011 in de pers bekendgemaakt werd dat de nucleaire transporten vanuit de kerncentrale in Borssele naar Frankrijk zullen worden hervat.'

De stad Gent heeft de zaak zelf een hoogdringend karakter proberen te geven, zegt de rechtbank nog. In het vonnis wordt gesteld dat 'aan de hand van de stukken van de eisers zelf vaststaat dat zij op dinsdag 31 mei om 11.56 uur werden ingelicht omtrent het transport. Vervolgens wachtten zij tot vrijdag 3 juni 2011 (toevallig de vrijdag van het Hemelvaartweekend) om na de middag een verzoekschrift tot verkorting van de dagvaardingstermijn in te dienen'.

De rechtbank besluit ten slotte dat 'de eisers, door onvoldoende aandachtig te handelen, de eigen hoogdringendheid hebben gecreëerd'.

Mortsel

De stad Mortsel, in de provincie Antwerpen, maakt zich ongerust over de trein met hoog radioactief afval die dinsdagvoormiddag vanuit Nederland over haar grondgebied zal rijden richting Frankrijk. Dat meldt de stad maandag in een persbericht.

Op 3 juni werd Mortsel op de hoogte gebracht van het nucleaire transport. Op 6 juni uitte het college van burgemeester en schepenen zijn bezorgdheid over het traject van het transport over het grondgebied van Mortsel. 'Ondanks alle voorzorgsmaatregelen brengt het vervoer van radioactief afval doorheen een dichtbevolkte stad immers steeds risico's met zich mee', luidt het.

'Het stadsbestuur van Mortsel kreeg vooraf geen informatie van de vergunningverlenende overheid over het transport en werd pas zeer laattijdig op de hoogte gebracht. Het stadsbestuur werd ook niet betrokken bij de beslissing. Het college van burgemeester en schepenen wil dat alternatieve treinroutes onderzocht worden, waarbij de stedelijke kernen vermeden worden. In de Nederlandse exportvergunning zou expliciet vermeld staan dat stedelijke kernen vermeden moeten worden', stelt de stad.

Het college van burgemeester en schepenen is eveneens verontrust over het feit dat het transport slechts een eerste zou zijn in een serie van tien verschillende transporten.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig