Nadat zaterdagavond in Borgerhout een derde incident in enkele maanden tijd plaatsvond na een voetbalwedstrijd, eisen de fracties van Vlaams Belang en LDD een extra gemeenteraad in Antwerpen. Die zou begin volgende week plaatsvinden. Aangezien de aanvraag formeel werd overgemaakt en door een derde van de gemeenteraadsleden ondertekend is, is burgemeester Patrick Janssens (SP.A) verplicht op de eis in te gaan.

Vlaams Belang hekelt in zijn mededeling 'het lakse gedoogbeleid, de gebrekkige politie-inzet en het niet-anticiperen op mogelijke relgevoelige momenten' vanwege stadsbestuur en politie. De partij is van mening dat een verkeerd signaal wordt gegeven aan de relschoppers, die de indruk zouden krijgen dat 'alles kan en alles mag'.

Als alternatief stelt Vlaams Belang een permanente politieaanwezigheid, een langdurig samenscholingsverbod en het arresteren van de leiders van de rellen voor. Die voorstellen zullen op de gemeenteraad ter sprake worden gebracht. Ook Open VLD-fractieleider Claude Marinower kondigde maandag op zijn website overigens al aan bij de eerstvolgende gemeenteraad burgemeester Janssens te ondervragen over de rellen.

De aanvraag tot een extra zitting van de gemeenteraad is gebaseerd op artikel 34 van het Basisreglement Bestuurlijke Organisatie van de stad Antwerpen, dat stelt dat een derde van de raadsleden de voorzitter kan vragen om de raad samen te roepen. De zitting moet ten laatste volgende week woensdag plaatsvinden, maar vermoedelijk gebeurt dit al een dag eerder op dinsdag 14 juni.