"De K.U.Leuven verwacht van haar personeelsleden dat zij respect hebben voor elkaars onderzoek en zich onthouden van de vernietiging ervan." Dat stelt de Leuvense rector Mark Waer in een mail aan alle personeelsleden van de K.U.Leuven. Hij verdedigt daarmee het ontslag van onderzoekster Barbara Van Dyck voor haar deelname aan de actie tegen het proefveld met genetisch gewijzigde aardappelen in Wetteren.

"De vernieling van het proefveld getuigt van het gewelddadig verhinderen van de wetenschappelijk ondersteunde mening van de tegenpartij en van het moedwillig beschadigen van een door de wetgever goedgekeurd vrij onderzoek. Het schaadt daarmee twee fundamentele universitaire waarden: met name de vrije meningsuiting en de vrijheid van onderzoek. Dit laatste houdt in dat een wetenschapper met het grootste respect omgaat met het onderzoekswerk van collega’s, ook al vindt dit plaats binnen een andere universiteit of is men het oneens over de inhoud en impact ervan", aldus Waer.

Tegen het ontslag circuleert momenteel op initiatief van collega’s van Van Dyck aan de K.U.Leuven een petitie. De initiatiefnemers keuren het doelwit en de tactiek van de acties niet goed. Ze vinden de sanctie echter buitenproportioneel en een aanfluiting van de academische vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Ze wijzen er verder op dat Van Dyck niet daadwerkelijk aan de vernielingen deelnam, maar enkel publiekelijk haar solidariteit betuigde aan de acties. Ze spreken daarom van "berufsverbot".

Maandag omstreeks 15.00 uur hadden iets minder dan 1.500 mensen de petitie getekend, daaronder waren heel wat buitenlandse steunbetuigers.