'Uitspraken Van Aelst mogen zich niet herhalen'
Foto: Marc Herremans - Corelio
'Het is zorgwekkend dat Bart De Wever de uitspraken van Vic Van Aelst over ons onderschrijft.' Dat zei de federale minister van Energie, Paul Magnette (PS) op de RTBF. 'De uitspraken mogen zich niet herhalen.'

De Franstalige politici geraken nog niet uitgepraat over de eerdere, negatieve uitlatingen van Vic Van Aelst (N-VA) aan hun adres. Vooral het feit dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zich niet openlijk wou distantiëren van Van Aelst, zit hen hoog.

Op de RTBF herhaalde PS-minister Paul Magnette de vraag aan de N-VA om de uitspraken wel af te wijzen. 'Ze mogen zich zeker niet herhalen.'

Wat Magnette vooral "zeer zorgwekkend" vindt is dat Bart De Wever de uitspraken zelfs onderschrijft.  "Het staat een beetje symbool voor de hele transformatie die het Vlaams-nationalisme de voorbije 20 jaar heeft doorgemaakt, van een emancipatorische beweging naar de veruitwendiging van een revanchistisch nationalisme", vindt Magnette. De sociale crisis is volgens hem een voedingsbodem voor dat nationalisme.

Symbolisch

Hij noemde de hele zaak symbolisch voor de manier waarop het Vlaams-nationalisme de laatste jaren verandert. "Het is een revanchistisch nationalisme geworden dat ons 40 jaar teruggooit in de tijd. Dit soort rancuneus nationalisme voedt zich altijd aan een maatschappelijke crisis".

'Dergelijke onaanvaardbare uitspraken mogen zich niet herhalen', zei Magnette nog. 'Anders wordt het werkelijk onmogelijk om nog in een sereen klimaat te kunnen leven in dit land.'

Magnette stelde ook dat de beweringen van Van Aelst als zouden de Franstaligen geen Nederlands willen praten, fout zijn. 'Als we samen zijn met Nederlandstalige politici, doen we wél een inspanning om Nederlands te spreken. Net zoals we Nederlands praten op de Vlaamse televisie. Ook de Franstalige bevolking zet zich in.'

Frans
 
Overigens was het Bart De Wever geweest die had gezegd dat er zelfs in de politieke onderhandelingen vooral Frans wordt gepraat. Magnette zei daarop dat De Wever zelf had beslist om Frans te praten. De Wever zou gezegd hebben dat dat een goeie oefening was.'Het is gemakkelijk om ons dat achteraf te verwijten', aldus Magnette.

Zaterdag raakte in De Standaard bekend dat Vic Van Aelst alvast niet zal deelnemen aan de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012.

Op RTL-TVI was zondag N-VA-Senator Karl Vanlouwe te gast. Die trachtte de uitspraken van Van Aelst te relativeren en herinnerde eraan dat hij niet meer dan een gewoon lid van de N-VA is en vroeger "slechte ervaringen in Brussel" heeft gehad als gemeenteraadslid in Jette.

Zelf deed Vanlouwe een oproep om de taalwetten in Brussel zo aan te passen dat het tweetalig statuut van de hoofdstad beter gerespecteerd zou worden, vooral in de (openbare) diensten (politie, brandweer, ziekenhuizen, lokale administratie).

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) wees er op de RTBF dan weer op dat er "ook Franstalige Vic Van Aelsts bestaan: Laurette Onkelinx". Volgens hem heeft Onkelinx, net als Magnette van PS-signatuur, de N-VA in het verleden met kanker vergeleken. In feite maakte Onkelinx in februari laatsleden de vergelijking tussen het nationalisme en kanker.