De studiemethodes van radiopresentatrice Lisbeth Imbo
Foto: © Bart Dewaele
Lisbeth Imbo is journaliste, tv- en radiopresentatrice. Ze studeerde Germaanse filologie in Gent en journalistiek in Brussel. Afgestudeerd in 1999.

Zou u opnieuw hetzelfde studeren?

Nee, ik had meer verwacht van Germaanse filologie. Ik vond dat er veel te weinig met Shakespeare gewerkt werd. Dat kwam vooral door het vele wisselen van proffen. Bij de Nederlandstalige literatuur werden er naar mijn mening dan weer te weinig hedendaagse schrijvers behandeld.

Wat voor student was u? Blokte u gestructureerd of tegen de deadline?

Ik studeerde alles op het laatste moment. Ik ben altijd een deadlinemens geweest, als ik een week tijd heb moet ik de laatste dag altijd nog een serieus tandje bijsteken. Aan het begin van de blok maakte ik wel een planning op, maar vervolgens moest ik die al na een week aanpassen.

Wat was uw meest memorabele examen?

Voor het mondeling examen Joods-Amerikaanse literatuur moesten we een werk kiezen uit de reeks boeken die we doorheen het jaar hadden moeten lezen. Die keuze kwamen we dan mondeling verdedigen. Het was moeilijk om te studeren voor dat examen, dat eigenlijk meer een gesprek was. Je moest de professor ter plekke overtuigen met argumenten. Dat examen nam veel tijd in beslag, maar ik vond het heel leuk om te doen, omdat je tijdens het examen nog dingen bijleerde over het werk dat je besprak.

Hebt u ooit herexamens gehad?

In mijn eerste jaar had ik een aantal herexamens. Ik begon toen zo laat te studeren, dat ik besloot om een hoop vakken te laten vallen en ze in de tweede zittijd af te leggen.

Was uw studententijd een fijne periode?

Ja, ik vond het een heel leuke periode. Af en toe moet je naar de les, maar je krijgt al snel door welke lessen je kunt missen. Je krijgt de kans om op kot te gaan en je hebt buiten de blokperiodes een vrij rustig bestaan.

Hebt u een goeie bloktip?

Ik probeerde mezelf zoveel mogelijk af te sluiten van de buitenwereld. In mijn eerste jaar verloor ik veel tijd met wegdromen. Daarom studeerde ik daarna met de rolluiken naar beneden en met een bureaulamp als enige verlichting, zodat ik zo weinig mogelijk werd afgeleid.