De Werkgroep Mensenrechten in de Kerk (WMK), die naar eigen zeggen 495 slachtoffers van seksueel misbruik in de katholieke kerk groepeert, vindt het antwoord van de Bisschoppenconferentie om in te gaan op het voorstel van de commissie Seksueel Misbruik een positieve stap voorwaarts. Dat zegt Rik Devillé in een mededeling.

'Twee decennia lang hebben bisschoppen volgehouden dat er weinig of niets aan de hand was in de kerk wanneer het over seksueel misbruik ging. Amper erkenden ze het probleem. Wij werden afgeschilderd als 'fantasten'", aldus WMK, die zich wel afvraagt of het leed 'nu eindelijk erkend' zal worden.

De werkgroep zal dan ook nauwlettend toezien hoe het arbitrageorgaan zal worden geïnstalleerd en samengesteld, waarschuwt Rik Devillé. De WMK blijft bij haar eis dat ook de slachtoffers, net als de daders en hun werkgevers, de bisschoppen en oversten, inspraak en inzage krijgen in het opzetten van dit arbitragecollege.

'Op het eerste zicht lijkt de tekst van de bisschoppenconferentie te mooi om waar te zijn. Daarom zullen we als WMK, precies omwille van de jarenlange volgehouden onwil om de slachtoffers in hun eer te erkennen en te herstellen, als een 'ongelovige Thomas' toekijken en pas geloven als we de vinger op de open wonde mogen leggen. Pas als de eerste slachtoffers vergoed zullen zijn, zullen we het vertrouwen herstellen', besluit Rik Devillé.