Leterme houdt alleen rekening met benaming in grondwet
Foto: belga
De federale regering zal alleen rekening houden met benamingen die vermeld zijn in de grondwet. Dat heeft aftredend premier Yves Leterme donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van N-VA'er Ben Weyts over de nieuwe benaming van de Franse gemeenschap.

Het parlement van de Franse gemeenschap keurde woensdag een resolutie goed die de Federatie Wallonië-Brussel in het leven roept. De Franstaligen beslisten donderdag om voortaan de nieuwe naam uit te dragen.

De Vlaamse regering en de N-VA veroordelen het initiatief. Vlaams minister-president Kris Peeters liet woensdag verstaan dat uitnodigingen van 'die Waals-Brusselse federatie' volgens hem niet grondwettelijk zijn en dus ook niet bestaan.

Aanvechten

Ben Weyts stelde in de Kamer dat N-VA indien nodige alle administratieve handelingen zal aanvechten. 'Je zou verwachten dat men in deze cruciale fase van de onderhandelingen streeft naar sereniteit, maar dat is blijkbaar niet zo.' Hij neemt het niet dat de Franstaligen Brussel opeisen en bovendien nog een stuk van Vlaanderen 'inpikken'. Hij vroeg Leterme of hij zich achter het standpunt van Peeters schaart.

Premier Leterme noemde het niet abnormaal dat iemand zich een bijnaam toe-eigent. Hij wees er wel op dat voor de federale regering enkel de benamingen tellen die in de grondwet vermeld zijn. 'Wij zullen enkel met die benamingen rekening houden', antwoordde hij.

'Ik ga er dan ook van uit dat u alle documenten waar 'federatie Wallonië-Brussel' op staat, naast u neer zult leggen. Dan volgt u de lijn-Peeters. U moet optreden als de hoeder van de grondwet', besloot Weyts.

Philippe Dewinter

Ook in de Senaat kreeg Leterme de vraag voorgeschoteld, dit keer van Bart Laeremans (Vlaams Belang). Leterme liet zich in zijn antwoord niet onbetuigd.

'Het komt in het leven nog wel eens voor dat één van je gesprekspartners, mensen of instanties zich een andere naam toemeten. Ook sommige collega's hier hebben hun naam, althans hun voornaam, laten veranderen.' Met dit laatste verwees hij naar Laeremans' partijgenoot Dewinter, die zijn voornaam Philippe in Filip liet veranderen. Maar ook hun partij veranderde haar naam van Vlaams Blok in Vlaams Belang.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in