De aankomende examens zorgen in Antwerpen voor onrust. Op de sociaalnetwerksite Facebook uiten studenten van de Universiteit Antwerpen (UA) hun ongenoegen over het feit dat ook hogeschoolstudenten plaatsnemen in de universiteitsbibliotheek. 'De bibliotheek is van ons allemaal' reageren de hogeschoolstudenten op hun beurt.

Georges Goffin, beleidssecretaris van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Auha), vermoedt dat de spanningen te maken hebben met examenstress bij studenten, maar zegt de situatie toch ernstig te nemen. Er zal overleg plaatsvinden over het probleem met de studentenraad en de bibliothecarissen.

'Het is de politiek van de associatie om de bibliotheken open te stellen voor elkaar', legt hij uit. 'Maar omdat samen studeren zo populair is geworden, is er een ruimteprobleem ontstaan.'
Het probleem bestaat ook in Gent. De universiteit voerde daar een systeem in waarbij studenten op zondag een plaatsje voor de komende week in het studentenhuis de Therminal kunnen reserveren. Volgens Werner Raeymaeckers, studentenbeheerder van de UGent, werkt dat systeem goed.

Hogeschoolstudenten kunnen ook studeren in gebouwen van de Gentse universiteit. 'De hogeschoolgebouwen liggen vaak buiten het stadscentrum', zegt Raeymaeckers. Die gebouwen zijn niet volledig bezet, terwijl er in de Therminal te weinig plaats is voor alle studenten. De universiteit overlegt met de hogescholen over het probleem.

Volgens Tine Baelmans, vicerector studentenbeleid van de KU Leuven, zijn er in Leuven genoeg blokplaatsen voor alle studenten. Hogeschoolstudenten kunnen er terecht in bibliotheken van de universiteit.