De twee resterende brandhaarden op de Kalmthoutse Heide zijn samengevoegd in één stilaan onder controle gebracht gebied van 25 hectare. Daar wordt nog de hele avond nageblust, maar vanuit de lucht is geen vuur meer te zien. Donderdagavond viel een kleine hoeveelheid regen en die kwam volgens de brandweer zeker van pas. In totaal is er na twee dagen al 600 hectare heide en bos afgebrand. Het is de grootste brand ooit op de Kalmthoutse Heide.

Donderdagavond hebben brandweerkorpsen uit Vlaams-Brabant en Limburg hun collega's uit de omgeving van Kalmthout afgelost om hen wat rust te gunnen. Het totaal aantal brandweerlui op het terrein blijft zo permanent rond de honderd liggen.

Rond 20u konden de ploegen de brandhaarden ten noorden en ten zuiden van het Stappersven sterk terugdringen. De brandhaarden werden omsingeld en daar waar de brandhaard niet te bereiken was vanop de weg, werden helikopters ingezet om vanuit de lucht te blussen.

Nu de nacht gevallen is kunnen niet langer helikopters ingezet worden. De brandweer zal met een viertal eenheden de rest van de nacht verder patrouilleren en alleen ingrijpen en blussen waar ze oordelen dat het voldoende veilig is. Sinds 21u30 is de wind terug aangewakkerd en daardoor kan het vuur weer opflakkeren.

Veertig woningen geëvacueerd

Donderdagmiddag werden de bewoners van veertigtal woningen uit voorzorg geëvacueerd. De zowat 100 bewoners zullen de nacht elders moeten doorbrengen. De gemeente Kalmthout laat weten dat de woningen in de Petrus Janssenstraat, de Zijwegel en het laatste deel van de Frans Raatstraat niet bedreigd worden door de brand, maar dat er wel veel rookhinder is.

Dertig bewoners, onder wie acht kinderen, hebben ervoor gekozen gratis te overnachten in het ter beschikking gestelde motel Dennenhof in Brasschaat. Zij worden opgevangen door het Rode Kruis. De overige geëvacueerden hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden.

De brandweer van Geel voerde in de straten rond de heide metingen uit naar de aard van de aldaar hangende rook. Zij kwamen tot de conclusie dat de rook niet schadelijk is voor de gezondheid, al is het geen goed idee om urenlang in de rook te blijven staan.

De Kalmthoutse Heide blijft intussen afgesloten, net als de omliggende straten. Er geldt ook een vliegverbod over het hele gebied. Ongeruste buurtbewoners kunnen terecht op het infonummer 03/620.22.78 of op de website van de gemeente Kalmthout.

Gebrekkig communicatiesysteem en verouderd materiaal

De bluswerkzaamheden werden donderdag bemoeilijkt door de wind en het moeilijk toegankelijke terrein. Tot overmaat van ramp liet het communicatiesysteem Astrid het in de nacht van woensdag op donderdag enkele uren afweten. Op dat moment was de brand gelukkig relatief onder controle. De brandweerlui moesten enige tijd gebruik maken van hun eigen gsm-toestellen. Rond 8 uur donderdagochtend waren de technische problemen voorbij.

Ook het verouderde materiaal, zoals bosbrandweerwagens die al tot 30 jaar oud zijn, zorgt voor heel wat frustratie bij de brandweerkorpsen. Gouverneur Cathy Berx wil de discussie daarover echter pas voeren eens de brand volledig tot het verleden behoort. 'De problemen met het materiaal zullen we volgende week uitzoeken. Laten we nu eerst het vuur blussen', aldus Berx.

Drie brandweermannen gewond

Woensdag raakten bij de bluswerkzaamheden drie brandweerlieden gewond. Zij werden afgevoerd met breuken en verstuikingen. Een brandweerwagen van het korps van Brasschaat raakte ook bijna gevangen in het vuur. De wagen werd beschadigd en moest worden weggesleept.

Grootste heidebrand

De politie start intussen ook een onderzoek naar de oorzaak van de brand, die woensdag ontstond nabij de Putse Moer. Het Agentschap Natuur en Bos zal een schatting maken van de schade aan het natuurdomein.

 Zeker is nu al dat het om de grootste brand ooit gaat op de Kalmthoutse Heide. Het vorige record van 450 hectare afgebrande heide dateert van 1996. Ditmaal zou het vooral om struiken en gras gaan, maar ook enkele stukken bos moesten eraan geloven.