Indien het amnestievoorstel van Vlaams Belang ter stemming wordt voorgelegd in de Senaatscommissie Justitie, dan zal SP.A unaniem tegenstemmen.

"Laat er geen twijfel over bestaan: er is geen draagvlak om dit voorstel ooit goed te keuren", luidt het in een verduidelijking die de partij via enkele sociale media verspreidt.

Er is heel wat commotie ontstaan over het amnestievoorstel van Vlaams Belang dat vorige week ter overweging werd voorgelegd in de Senaat. Het kreeg daarvoor de steun van alle Vlaamse partijen, op Groen! na. Dat betekent dat het voorstel verder aan bod kan komen in de bevoegde commissie.

De Vlaamse socialisten benadrukken dat ze geen "nieuw of aangepast" standpunt hebben ten opzichte van amnestie. De fractieleider in de Senaat, Johan Vande Lanotte, had alle senatoren de vrijheid van stemming gegeven. De vier (van de zeven) aanwezige senatoren stemden voor het voorstel. "Onze senatoren hebben individueel beslist om dit voorstel ’bespreekbaar’ te maken in de commissie", luidt het.

Daardoor kan het debat ten gronde worden gevoerd op basis van "rationele argumenten", gaat de partij voort. In een democratie kan iedereen zijn of haar idee naar voren schuiven, waarna erover wordt gepraat. "Dat wil niet zeggen dat het idee of voorstel ook meteen goedgekeurd is of zal worden. Integendeel: door het debat aan te gaan, krijgen we de kans het voor een en altijd af te sluiten".

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in