In plaats van enkel bonussen aan ceo’s uit te keren, moet het in bedrijven of sectoren waar het goed gaat, mogelijk zijn elke werknemer aan een fiscaal gunstig tarief een extraatje te gunnen. Dat voorstel voor een zogenaamde 1 mei-bonus lanceerde SP.A-voorzitster Caroline Gennez zaterdagavond in Gent tijdens haar 1 mei-toespraak. Ze haalde daarbij ook uit naar de 'Nieuw-Vlaamse arrogantie'.

Samen met ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw blies de SP.A-voorzitster zaterdag verzamelen in de Gentse Vooruit om er hun traditionele speech aan de vooravond van het Feest van de Arbeid te geven.

Net als De Leeuw voor haar stond de Gennez tijdens haar 1 mei-speech stil bij de bonussen voor ceo’s van banken. De SP.A-politica vindt dat die toplui geen bonus verdienen zolang de banken niet elke euro hebben terugbetaald die ze kregen in het kader van hun reddingsplannen tijdens de crisis, zolang ze niet fundamenteel gezond zijn en zolang niet alle medewerkers en spaarders een deeltje van de koek krijgen.

De SP.A stelt daarentegen voor de collectieve bonussen uit de loonnorm te halen zodat in bedrijven en sectoren waar het goed gaat, voor elk personeelslid iets extra mogelijk is, aan een fiscaal gunstig tarief.

Uithaal naar rechterzijde

Gennez haalde daarbij uit naar de rechterzijde, 'die vindt dat we moeten zwijgen over die bonussen'. Ze merkte op dat bijvoorbeeld een partij als N-VA ook voor bonussen is 'per geschorste werknemer. Wat is het volgende? Een school belonen als ze een zwart kindje weigert?'

Gennez zette zich meteen af tegen 'het cynisme in de politiek'. 'Wij moeten een vuist maken tegen de Nieuw-Vlaamse arrogantie', aldus Gennez. 'Rechts eist voor zichzelf vrijheden op die ze anderen ontzegt. Geen vermogenswinstbijdrage voor superrijke kapitalisten, maar loonmatiging voor de middenklasse. Geen quota voor dames in raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven, maar wel voor Vlaamse liedjes op de radio.'

De socialistische voorzitster stond nauwelijks stil bij de berichten van eerder deze week die stelden dat ze geen kandidaat zou zijn om zichzelf op te volgen aan het hoofd van SP.A. Wat de communautaire onderhandelingen betreft, verwees ze naar het voorstel van een zogenaamde 'Belgische Unie' dat senator Johan Vande Lanotte eerder voorstelde. 'Waar wachten we op om de koe bij de horens te vatten en de noodzakelijke staatshervorming te realiseren?', sprak Gennez.

Ze hamerde voorts nog op de strijd tegen kinderarmoede. Sleutelwoorden daarbij zijn 'investeren en begeleiden'.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig