Eyskens roept CD&V op om regering zonder N-VA te vormen
Foto: Kms
Oud-premier Marc Eyskens roept zijn partij CD&V op om het onvermijdelijke onder ogen te zien: 'Laat de N-VA vallen, liever nu dan laat. De Wever is een demagoog die we te slaafs hebben gevolgd'. De staatshervorming kan volgens Eyskens aan het parlement toevertrouwd worden.

Eyskens deed zijn uitspraken zowel in Het Laatste Nieuws als in De Ochtend op Radio 1. Al zei hij in dat laatste interview dat het niet zozeer gaat om 'laten vallen', als wel dat de N-VA aan 'zelfuitsluiting' doet. Eyskens zegt ‘te betreuren’ dat de grootste partij niet in de regering zou zitten. Maar voor hem is het duidelijk dat we een regering zonder N-VA krijgen.
'Ze isoleren zichzelf. Bart De Wever gaat op zijn eentje onderhandelen met Elio Di Rupo, zonder de andere Vlaamse partijen te betrekken', zo zegt hij te constateren. 'N-VA heeft geen absolute meerderheid, overleg is dus nodig.'

'Vergeet niet dat dit een partij is die als eindterm de vernietiging van België heeft', zo merkt de minister van staat op.

'Ik pleit voor een tweesporenbeleid', zegt hij. 'Er moeten vooreerst sociaal-economische maatregelen getroffen worden. De regering van Leterme doet dat al, maar haar middelen zijn beperkt. Tegelijkertijd moeten we een staatshervorming bemachtigen. En dat kan ofwel met de groenen in de regering, ofwel met het parlement via een pact met de groenen.'

Is dit ook het officiële standpunt van de CD&V? 'Nee, ik zeg gewoon wat ik denk. Want de toestand is onhoudbaar. De financiële toestand is onrustwekkend. Vergeet niet dat we onder voogdij van Europa staan, de tijd dringt. Ik wil gewoon ons land moderniseren en een aantal problemen oplossen zodat we geen nieuw Griekenland of Portugal worden.

Eyskens pleit ervoor om meteen zonder de N-VA voort te gaan en niet te wachten tot na het zomerreces. Dan zou de stembusslag in het vaarwater komen van de lokale verkiezingen.

'Als we nu een staatshervorming zouden kunnen realiseren zonder de N-VA, bewijzen we eigenlijk dat de N-VA overbodig is', aldus nog Eyskens.

Met zijn uitspraken gaat Eyskens oud-minister Louis Tobback (SP.A) achterna. Die pleitte er vorige week al voor om zonder de N-VA te onderhandelen.

Eyskens is de eerste CD&V'er die voorstelt om zonder N-VA aan tafel te schuiven.

Martens voorzichtiger

Ook oud-premier Wilfried Martens, die vandaag zijn 75ste verjaardag viert, sluit een regering zonder de N-VA niet langer uit. Hij is wel voorzichtiger dan Eyskens. 'Het is niet wenselijk om een regering te vormen zonder de N-VA, maar het is wel een mogelijkheid die overwogen moet worden,' zei hij op Radio 1.

Martens vraagt zich openlijk af of N-VA wel bereid is om een compromis te sluiten. Hij gelooft wel dat Bart De Wever een akkoord wil, 'maar het is nog maar de vraag of hij dat aan zijn eigen partij verkocht krijgt.'

Martens benadrukt wel dat koninklijk onderhandelaar Wouter Beke (CD&V) alle kansen moet krijgen om in zijn opdracht te slagen. Mocht dat niet lukken, dan zijn nieuwe verkiezingen een mogelijk alternatief. Maar omdat die verkiezingen allicht toch alleen de posities van de verschillende partijen zouden bevestigen, verkiest Martens een ander scenario, met name de vorming van een regering bestaande uit een klassieke tripartite aangevuld met de groenen. Als dat scenario zich zou aftekenen, moet daarover volgens Martens wel breed overleg komen.