De N-VA laat in een persbericht weten zeer veel begrip te hebben voor de analyse van Vic Van Aelst. Maar de partij vindt dat een discussie over Franse lessen in het Vlaams onderwijs niet aan de orde is.

'Voor de meeste Vlamingen is het Engels de laatste decennia inderdaad de facto de tweede taal geworden, zoals ook voor de Franstaligen en de meeste Europeanen overigens. Dat is een simpele vaststelling', klinkt het in het persbericht.

Maar dat betekent voor de N-VA niet dat het Frans niet meer onderwezen mag worden. 'Meertaligheid is een belangrijke troef. Die discussie is dus niet aan de orde.'

Volgens de partij kan je blijven discussiëren of het Engels dan wel het Frans de tweede onderwijstaal moet zijn en heeft iedereen het volste recht op zijn overtuiging. Ze wijst er tot slot op dat in een groot deel van de scholen van het Franstalig onderwijs het Engels al veel langer de tweede taal is en niet het Nederlands.