Het voorstel van kersvers N-VA’er Vic Van Aelst om de Franse lessen in het Vlaams onderwijs af te schaffen, lokt heel wat meewarige reacties uit bij andere politici op Twitter.

"O zo dom", twittert Open VLD-minister van Economie Vincent Van Quickenborne. "Beetje verkrampt bekrompen toch", luidt het bij Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt.

Van Aelst lanceerde woensdag in De Morgen het voorstel om de Franse les in Vlaanderen af te schaffen en te vervangen door Engels als tweede onderwijstaal. "De Vlamingen moeten ophouden met de zweep te weven die hen al 180 jaar slaat", vindt de strafpleiter. "Hebben zij Nederlands geleerd de voorbije twee eeuwen?"

Uitspraken die op twitter prompt heel wat reacties uitlokken. "O zo dom", reageert Van Quickenborne. "Meertaligheid is een sterkte. Ook in Vlaanderen." Open Vld-voorzitter Alexander De Croo pikt meteen in. Volgens hem vergist Van Aelst zich. "In Wallonië worden net meer inspanningen gedaan om Nederlands te leren. Al meer dan 300 immersiescholen in Wallonië."

Ook andere Vlaamse partijen onthalen het idee hoofdschuddend. "Wat een onzin! Onze talenkennis is net een van onze troeven", twitterde CD&V’er Tom Dehaene.

Zijn sp.a-collega in het Vlaams parlement Jan Roegiers liet Van Aelst dan weer weten dat hij met diens partijgenoot en parlementsvoorzitter Jan Peumans aan de wekelijkse Franse les begon in het Vlaams parlement.

Een opmerkelijke niet-politieke reactie kwam er van de cabaretier Bert Kruismans, die vaak in Wallonië optreedt. 'Ik ga mijn kind niet leren fietsen. Waarom? Toen ik jong was moest ik altijd naar mijn neefje fietsen. Hij kwam nooit naar mij, want hij vertikte van dat zelf te leren. Ik moest mij aan hem aanpassen. Dat moet gedaan zijn. Mijn kinderen zullen nooit fietsen. Dat zal mijn neefje leren! Hij zal er niet goed van zijn!'